Evropský parlament vyzývá komisi k nahrazení a zastavení přepravy zvířat

Evropský parlament vyzval 14. února 2019 Evropskou komisi a EU k postupnému nahrazování přepravy živých zvířat, k regionálnějšímu modelu živočišné výroby, k důslednému provádění nařízení EU o ochraně zvířat během přepravy (ES 1/2005) a k zákazu exportu živých zvířat, pokud nejsou normy EU v oblasti zajištění dobrých životních podmínek zvířat dodržovány. Parlament také vyzval k zavedení parlamentního vyšetřování během příštího volebního období.

celá zpráva, pdf

 


 

V nesmyslných krutých transportech putují hospodářská zvířata z jednoho konce EU na druhý a také do zemí mimo EU. Účelem je porážka na konci cesty, případně otelení a posléze také porážka, vykrmení a posléze také porážka… Navzdory požadavkům občanů, nevládních organizací a Evropského parlamentu jsou Evropská komise, Rada zemědělských ministrů a členské země velmi otrlé, přes veškeré důkazy o strádání zvířat, přes důkazy o porušování předpisů EU stále dálkové transporty/dlouhotrvající přepravu zvířat nezakázaly a nenahradily je přepravou masa a jatečných půlek.

Z ČR nejvyšší objem zvířat do zemí mimo EU směřuje, od 2012, každoročně do Turecka. TR je uvedeno jako finální země, nicméně, zvířata pak často pokračují dál na Blízký a střední východ…Mnoho po cestě uhyne, zemře, mnoho březích krav a jalovic porodí telata přímo v kamionech, všechna zvířata jsou po dnech a nocích cesty zdevastovaná a jako trosky končí na

krutých jatkách, většinou v muslimských zemích, zabita při plném vědomí – bez omráčení (halal).  Tyto záběry dokumentují několik dní (2016, 2017, 2018) na hranicích EU – Asie, tj. Bulharsko – Turecko: Uvězněná na hranici