Export zvířat z EU je na vzestupu – výročí tragédie plavidla s ovcemi

tisková zpráva Eurogroup for Animals: Brusel, Bukurešť

překlad Společnost pro zvířata

https://www.eurogroupforanimals.org/news/live-export-europe-third-countries-booming-despite-tragedies

Ani jeden rok poté co se rumunské plavidlo Queen Hind/Královna Hind převrhlo na bok a zabilo tisíce ovcí, nebyl nikdo shledán odpovědným. Eurogroup for Animals a její členská organizace v Rumunsku, Animals International, si připomínají tisíce ovcí (pozn. 14 600  a další neznámý počet naložen nelegálně), které před rokem zažily hroznou smrt v rumunském zálivu Midia.

Tragické výročí je příležitostí připomenout, že rumunská vláda ani Evropská komise v oblasti dálkového transportu neprovedly žádné důrazné kroky k napravení současné situace ani na základě této tragédie a barbarský obchod se zvířaty nadále pokračuje. Více než 4 miliony skotu, ovcí a koz byly od té doby odeslány z EU za otřesných podmínek do zemí, které trvale nesplňují evropské normy pro zajištění dobrých životních podmínek pro zvířata.

Samotné Rumunsko zaznamenalo výrazné zvýšení vývozu živých zvířat od doby, kdy se loď Královna Hind převrhla. Více než 2 miliony zvířat opustily zemi po moři, aby se dostaly do severní Afriky a na Střední východ, což může trvat až tři týdny.

Zatímco rumunské úřady tvrdí, že hustota na plavidle byla o 10 % nižší než obvykle, společnost, která prováděla vytažení lodi z moře objevila tajné paluby se zvířaty. Záznamy o nich nebyly uvedeny v oficiálních dokumentech. Rumunská vláda tyto informace ve vyšetřující zprávě neuvedla.

 „Plavidlo Queen Hind bylo přetížené a zvířata byla odsouzena k nevyhnutelné smrti způsobené chamtivostí a korupcí. Rumunská vláda neučinila žádný krok směrem k ukončení  exportu zvířat a nepokročila ani ve svém závazku, že bude působit na postupné ukončování tohoto obchodu“ – uvádí Gabriel Paun, ředitel pro EU za Animals International.

Teploty v Perském zálivu mohou ve stínu dosáhnout 50° C. I přes důkazy, že rumunské ovce trpí extrémním tepelným stresem, přijal rumunský parlament v červenci 2020 nový zákon, který umožňuje uskutečňovat vývoz zvířat, když teploty stoupnou nad 35° C. I když požaduje stříhání zvířat a snížení hustoty zvířat o 10 %, porušuje rumunský nový zákon nařízení EU o ochraně zvířat během přepravy (č. 1/2005). Nařízení zřetelně požaduje, aby členské státy zmrazily vývoz zvířat, pokud teploty stoupnou nad 35 stupňů.

Tento zákon byl projednáván po tragédii plavidla Queen Hind.  Jeho původním cílem bylo zlepšit životní podmínky vyvážených zvířat zákazem exportu během léta, jak to udělala Austrálie, a povinností mít dozor veterináře na palubě u všech lodí. Avšak lobování zahraničních firem obchodujících se zvířaty způsobilo oslabení zákona do podoby, která porušuje současné nařízení EU.

Audity prováděné Evropskou komisí v evropských přístavech ukazují na závažné nedostatky, zejména v Rumunsku, které věnuje více než polovinu svého námořního loďstva na vývoz zvířat z EU do třetích zemí. Komise dospěla k závěru, že tato povolení byla udělována povrchně a že flotila ohrožovala zvířata i posádku.

V rámci strategie „Farm to Fork“ zamýšlí Evropská komise revidovat nařízení EU o přepravě zvířat a Evropský parlament vytvořil vyšetřovací výbor na ochranu zvířat během přepravy (Committee of Inquiry on the protection of animals during transport, ANIT).

 „Díky výboru ANIT věříme, že poslanci EP budou mít veškeré důkazy, které potřebují k prošetření toho, jak členské státy uplatňují stávající nařízení o dopravě a nakonec zastaví transporty se zvířaty a bude prováděn jen obchod s masem a jatečně upravenými těly“ – uvádí Reineke Hameleers, výkonná ředitelka Eurogroup for Animals.

Animals International a Eurogroup for Animals žádají  Evropskou komisi, aby zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti rumunské vládě za to, že neustále porušuje nařízení EU o ochraně zvířat během přepravy.

Během řešení následků převržení plavidla Queen Hind byli do záchranných operací zapojeni členové Eurogroup for Animals: Animals International a Four Paws.

 

Press contacts
Agnese Marcon, Communications Officer, Eurogroup for Animals
a.marcon@eurogroupforanimals.org
+32 (0) 456 078 038

Gabriel Paun, EU Director, Animals International
enquiries@animalsinternational.org 

 

MV Queen Hind footage 
Download A Strategy to reduce and replace live animal transport

————————————————————————————————————————————

Doplnění:

Oficiálně plavidlo převáželo 14 600 ovcí, ale podle následných zjištění při odtažení plavidla byla nalezena další podlaží s nelegálně naloženými zvířaty.  Nakládání zvířat začalo 23. 11. 2019 a bylo ukončeno 24. 11. 2019. Podle rumunských úřadů převržení přežilo 33 ovcí, které byly následně poraženy. Tragédie se odehrála v Černém moři, v zálivu Midia, cílem plavidla byla Saudská Arábie.  

Společnost pro zvířata je členem Eurogroup for Animals.

Z České republiky jsou vyváženy desítky tisíc jalovic, krav a býků směrem Turecko a dál na Blízký východ, do severní Afriky a dalších zemí vně Evropské unie. Ohromné strádání a týrání zvířat je běžné. Ohromující lidské násilí na zvířatech a trvalá přezíravost a podpora protiprávního jednání představitelů ČR a EU s tím jdou ruku v ruce.

Další informace:  kampaň Společnosti pro zvířata Stop transportům se zvířaty

 www.stoptransport.cz