Zapojte se

Zvířata nás potřebují. Samotná si nepomohou.

Číst dále

Aktuálně

Zvířata trpí v transportech, jejich životy končí otřesnou smrtí.

Číst dále

Proč?

Protože je to týrání zvířat. Je to protizákonné.

Číst dále

Podpořte nás

Pomůžete nám pokračovat.

Číst dále

Stop krutým transportům zvířat

max. 4 h pro drůbež a 8 h pro savce přepravy stačí

 

Statisíce až miliony zvířat jsou ročně exportovány uvnitř EU a do zemí mimo EU. Z unie směřují statisíce ovcí a zejména skotu domácího do zemí na Blízkém východě (především do Turecka a přes Turecko dál…), do severní Afriky, do Ruska a dalších dalekých zemí. Jsou to kruté transporty smrti bez slitování. Probíhají po celém světě.

Trpí zvířata při přepravě?

Zvířata nejsou uzpůsobena na přepravu. Jejich přirozeností je život na jednom místě a přemisťování se „po svých“. Vyděšená, hnána po šikmé rampě do malinkého prostoru (často žila jen venku na pastvinách), i do dalších pater, namačkána jedno na druhé, strop bývá nízko. Padají, jsou pošlapávána. Čekají ve vozidlech v zácpách, na hranicích, pro nalodění – hodiny i dny.


Trpí žízní, hladem, stresem, strachem, přehřátím nebo zimou, bolestí, zápachem z výkalů, jsou v šoku. Vysílená padají a kolabují ve vozidlech nebo pár dní po vyložení.

Proč jsou zvířata přepravována na dlouhé vzdálenosti?

Důvody jsou bezohledný volný obchod a zemědělské obchodování; rozsáhlé protiprávní jednání; lidská krutost, bezohlednost a pokrytectví. Namísto porážky (zabití) v místě nebo poblíž místa svého narození a odchovu jsou zvířata, jako živé konzervy, exportována na výkrm, na jatka, za zabitím do vzdálených zemí. V mnoha zemích, zejména mimo EU, jsou před a při zabití mučena. Tento zvrácený systém je podporován Světovou obchodní organizací, vládami, politiky a zemědělským průmyslem.

Existuje platná legislativa, která týrání a strádání zvířat při přepravě zakazuje?

Legislativa existuje a platí, v EU již několik desetiletí. Nyní je to zejména nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. V ČR platí dále ustanovení v zákoně na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.). V platnosti je také rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2015: přeprava zvířat do třetích zemí nemůže být povolena, pokud tam nejsou dodržována ustanovení nařízení Rady č. 1/2005. Všechny právní předpisy jsou však trvale porušovány, nebyly nikdy skutečně zavedeny do praxe, není vůle vlád ani EU jejich dodržování zajistit a ukončit ohromné zvířecí utrpení.

Žádáme

Žádáme maximální limit 6 až 8 h pro přepravu zvířat savců na jatka, na výkrm a odchov a maximální limit 4 h pro přepravu drůbeže.

– nahrazení dlouhotrvající přepravy zvířat přepravou masa, jatečných půlek, živočišných produktů;

– porážení zvířat co nejblíže místu nebo v místě jejich chovu a výkrmu;

– vysoké postihy za nedodržování předpisů na ochranu zvířat;

– z dlouhodobého hlediska upřednostnění rostlinné stravy pro celý svět.

Pomozme zvířatům, zastavme kruté transporty smrti! Přidejte se.

Spolupracujeme s organizacemi:

Animal´s Angels
Animal Welfare Foundation
Eurogroup for Animals
Eyes on Animals
Animals International

Stanovisko Společnosti pro zvířata pro kampaň Stop transportům se zvířaty

Zvířata jsou pro nás rovnocenné bytosti. Nerozlišujeme zvíře hospodářské, pokusné nebo společenské. Jsou to živí cítící tvorové s právem na život bez utrpení způsobeného člověkem. Jsme vegani a vegetariáni. Většinová společnost ale maso konzumuje. Proto je nutné se zabývat tím, jakým způsobem jsou zvířata chována, exportována, a jakým způsobem jsou zabíjena. Je třeba působit na změny směrem k humánnějšímu zacházení se zvířaty během jejich života a při jejich usmrcování (exportovaná zvířata během porážky v mnoha zemích mimo EU zažívají pro běžného člověka těžko představitelná muka). Budoucnost lidstva a planety Země je v konzumaci rostlinné stravy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA