Níže uvedené důkazy dokumentují utrpení, bolest, lehčí nebo těžší zranění (která zůstávají neošetřena), stres, smrt zvířat vyslaných transporty na blízká nebo vzdálená místa.V očích zvířat vidíme strach, tíseň, zoufalství a děs.

Případy strádání zvířat, jejich bolesti a také i porušování předpisů EU, jenž by měly zvířata během přepravy „chránit“ nejsou výjimečné.Jsou to tisíce, desetitisíce důkazů za posledních třicet desetiletí o těžko pochopitelné míře lidské bezohlednosti a krutosti. A na konci strastiplné cesty končí zvířata dříve či později na jatkách.

V lepším případě na jatkách v EU, kde jsou před podříznutím omráčena, v těch horších případech končí v muslimských zemích, kde jsou zabita způsobem „halal“ – podříznutí a vykrvení zaživa, při plném vědomí!