Výzva na Evropskou komisi   

Děkujeme všem, kteří se zapojili do několika- měsíční Výzvy na Evropskou komisi, konkrétně na komisaře V. Andriukatise a předsedu komise J. C. Junkera. Bylo to přes 3300 příznivců zvířat. Po zaslání požadavků komisi, jsme obdrželi v květnu 2019 její odpověď:

Zástupce komise uvádí, že řešení přepravy zvířat kvůli jejich strádání je pro komisi prioritní a komise asistuje členským zemím při řešení. Dále uvádí, jak komise trvale řeší strádání zvířat při přepravě (provádí roční audity dodržování předpisů v členských zemích, založila projekt – průvodce přepravou zvířat, byla zřízena EU platforma pro welfare zvířat s jednou z hlavních priorit – přeprava zvířat, propaguje welfare zvířat a vede aktivity v tom směru i v zemích mimo EU, neustále podporuje činnost Světové organizace pro zdraví zvířat pro zavedení mezinárodních standardů a činnost v zemích mimo EU). Zástupce dále uvádí, že zavedení a kontrola předpisů v praxi je v kompetenci členských zemí, … a komise nemá právní nástroj pro uvalení zákazu na vývoz do třetích zemí. Doplňuje, že nicméně třetí země jsou vázány dodržovat EU pravidla.

Jak je tedy možné, že zvířata přes tuto veškerou ohromující činnost komise stále trpí a umírají v dálkových transportech?  Jak je možné, že zvířata musí podstupovat ohromné útrapy, aby se zbídačelá, v posledním tažení, po porodech v kamionech dostala na jatka do třetích zemí, které jsou podle komise přeci vázány dodržovat pravidla EU. Jak to, že veškeré byrokraticky vynikající a obsáhlé šetření/audity v členských zemí nepřinesly naprosto žádnou změnu pro hlavní aktéry toho všeho – zvířata? Jak je to možné, že členské země zase naopak uvádějí, že kompetence má EU?

EU a členské země dostávají již celá desetiletí stovky důkazů (osobní svěděctví, videa, fotografie, odborné zprávy) o utrpení zvířat při dlouhotrvající přepravě, o nemožnosti zvířata ochránit na základě byrokratických podkladů, které nejsou dodržovány a jejichž kontrola dodržování je v praxi nemožná. Pokud systém nefunguje, nepřináší efekt, který měl a porušuje zákony a morální základy, je nutné systém zrušit a vyvodit důsledky.

Je nutné k odpovědným orgánům a EU přistupovat jiným způsobem, žádat odpovědnost za přihlížení a podporu nedodržování legislativy a týrání zvířat.