Zapojte se

Nabízíme několik možností, jak naši snahu můžete snadno podpořit: 

1) Petice za ukončení dálkových transportů a za porážku zvířat co nejblíže místu jejich narození

Petici si můžete stáhnout ve formátu PDF i DOCX.


2) Výzva – žádost pro ministra zemědělství za ukončení dlouhotrvajících transportů zvířat a vývozů do třetích zemí.

Podpořte svým jménem naši společnou žádost. Zvířata si samotná nepomohou.

Žádost vám pomůžeme snadno odeslat prostřednictvím našeho webu

Vážený pane ministře Tomane,

případ z července 2018, kdy 57 býčků vyvážených z ČR (z Čisté u Horek v Libereckém kraji) bylo nuceno trpět a přežívat 14 dní na kamionu na hranicích EU (BG) a Turecka opět ukázal, jak je zcela neslučitelné s humánním přístupem ke zvířatům jejich dlouhotrvající přeprava a vývoz dokonce až do zemí mimo Evropskou unii.

Žádám Vás o okamžité stanovení zákazu vývozu hospodářských zvířat z České republiky do zemí mimo Evropskou unii (EU), pokud se jedná o zvířata na jatka, výkrm/zástav a k chovu (kromě plemenných samců).

Žádám Vás o stanovení maximální doby pro dlouhotrvající přepravu: na 8 hodin pro hospodářská zvířata savce a na 4 hodiny pro drůbež, která jsou určena na jatka, výkrm/zástav a k chovu (kromě plemenných samců) v legislativě České republiky, tj. především v zákonu na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. a o aktivní podporu stanovení maximální doby pro dlouhotrvající přepravu hospodářských zvířat na 8 hodin pro savce a na 4 hodiny pro drůbež v legislativě EU (zejména v Nařízení rady č. 1/2005).

 1. Zvířata jsou živé bytosti, obdobně je uvedeno ve článku 13, Smlouvy o fungování EU.
 2. Mnoho desetiletí dochází v EU k trvalému porušování, nedodržování a přehlížení předpisů vztahujících se k ochraně zvířat během přepravy.
 3. V obrovském množství jsou zvířata vyvážena do zemí mimo EU (tzv. do třetích zemí). Jedná se o 3 až 4 miliony zvířat ročně z EU, zejména na Blízký východ, do Turecka. Z ČR směřovalo do Turecka (a neuvedený počet dále) přes 72 000 zvířat v roce 2017. Zvířata ve třetích zemích zažívají ještě větší strádání a kruté zacházení než při dlouhotrvající přepravě v EU a při porážení na jatkách v EU (barbarské zacházení se zvířaty při porážení halal způsobem v zemích muslimských, kdy zvíře není před podříznutím omráčeno a zažívá týrání a mučení ze strany obsluhy).
 4. Způsob, jakým se obchod s živými zvířaty v současné době provádí v EU je porušením článku 13 Smlouvy o fungování EU: „Při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru, zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí;…“ A je také v rozporu s požadavkem obchodní strategie EU, aby obchod byl odpovědný a v souladu s širšími evropskými hodnotami. Kvůli dlouhotrvající dálkové přepravě dochází navíc ke snadnému přenosu infekčních zvířecích nákaz.
 5. Ministerstvo zemědělství je garantem ochrany zvířat v ČR. Ministr zemědělství má jednat a vystupovat jako dobrý hospodář. Ministři zemědělství EU mají hájit zájmy a hodnoty EU, tj. i zájmy všech vnímajících bytostí z EU a ČR.

Věřím, že konkurenceschopnost ČR a EU na světovém trhu lze zajistit v souladu s právními předpisy EU, členských zemí a mezinárodních organizací již je EU členem, v souladu s morálními zásadami západní společnosti, bez tolerance systému a podnikání, které podporují a působí krutosti na jiných živých tvorech.

Věřím, že osud zvířat Vám není lhostejný jak lidsky, tak jako garantovi ochrany zvířat v rámci řízení resortu ministerstva zemědělství.

Věříme, já i Společnost pro zvířata, že učiníte výše navržené kroky vedoucí ke změně systému, který široce selhal. Ignoroval skutečnost, že zvířata jsou vnímající bytosti, nikoliv zboží, či kusy materiálu, ale živí tvorové, stejně jako my lidé. Na dlouhé vzdálenosti lze přepravovat jatečné půlky, maso, živočišné potraviny.

„Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“ Tak zní preambule zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, základního právního předpisu týkajícího se ochrany zvířat v ČR.

Děkuji. S úctou

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. (Zásady zpracování osobních údajů)

Kliknutím na tlačítko Odeslat dojde k odeslání vyplněných údajů podatelně ministerstva zemědělství.

Odesílání bylo zahájeno v září 2018.

Věděli jste, že ministrovi zemědělství můžete také napsat nebo zavolat?
Ing. Miroslav Toman, CSc.
Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00
tel. 221 811 111, 224 810 478


3) Zasílejme vzkazy chovatelům. To musí vidět! 

Chovatelé mají vědět k čemu svou činností, rozhodováním a možná nevědomostí přispívají. Mají odpovědnost a možnost zabránit strádání zvířat. Stačí úcta a vztah ke zvířeti jako k živé cítící bytosti. Obchodovat se zvířaty jen tam, kde budou zajištěny podmínky pro další důstojný život zvířat. A když už musí být zvířata poražena (zabita), tak legálním způsobem, podle platné legislativy EU a ČR, bez působení bolesti a strádání, „odborně“, co nejrychleji.

E-mailem – zašlete váš vzkaz na veřejně dostupné emaily zástupců 8 hlavních chovatelských organizací.

Emaily připravené ke zkopírování
motycka@holstein.cz, horak.zehun@seznam.cz, vzod.zasova@worldonline.cz, seneco@volny.cz, svaz@cestr.cz, bily@cestr.cz, agro.libomerice@worldonline.cz, zdnovaves.viska@tiscali.cz, schok@schok.cz, info@schok.cz, farma.klima@iol.cz, hosek@mendelu.cz,info@schpcm.cz, luka@schpcm.cz, stibal@schpcm.cz, kucera@cmsch.cz, cmsch@cmsch.cz, vrablik@cschms.cz, info@cschms.cz, vydrova@cschms.cz, toman@akcr.cz, zahorka@akcr.cz, suchan@akcr.cz, sekretariat@akcr.cz,  milhosphj@seznam.cz

Facebookem – váš vzkaz či žádost můžete vložit na FB chovatelských organizací. Stačí do vyhledávače zadat jednotlivě jejich názvy. K textu můžeme připojit odkazy na záběry utrpení zvířat a brutalit, které zvířata zažívají.

Seznam chovatelských organizací
 • Český svaz chovatelů masného skotu
 • Pro-bio
 • Svaz ekologických zemědělců
 • Svaz chovatelů holštýnského skotu
 • Svaz chovatelů českého strakatého skotu
 • Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
 • Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
 • Českomoravská společnost chovatelů
 • Agrární komora České republiky

Příklad vzkazu:
Žádám Vás, obchodujte se zvířaty jen v rámci České republiky nebo do sousední země. Zamezte utrpení zvířat především tím, že je nebudete prodávat do zemí vzdálených více než 8 hodin jízdy včetně zemí, které leží mimo EU. Jednejte v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU a dodržujte pravidla pro ochranu zvířat proti týrání a pro jejich ochranu během přepravy.  https://www.youtube.com/watch?v=mNAIVnRihLQ&feature=youtu.be


4) Znáte osobně majitele či chovatele hospodářských zvířat?

Zašlete jim svůj email a vzkaz na Fb. Je nutné, aby jednotliví lokální chovatelé věděli o utrpení zvířat při přepravě a brutálním zabíjení mimo EU. A mohli dát přednost obchodování se zvířaty jen v rámci ČR nebo do sousední země.


5) Výzva Animals Australia

„Přes 60 let se krutosti páchané na zvířatech v rámci exportu drží v tajnosti.“

Přidejte se k výzvě Animals Australia za ukončení transportů zvířat z Austrálie na smrt na druhý konec světa.