Dobytek z plavidla Karim allah bude v Cartageně vyložen a poražen

Jedná se, původně, o 895 zvířat (zřejmě býčků), která byla od poloviny prosince 2020 nedobrovolně uzavřená v lodi, viz příspěvky níže. Španělské orgány nařídily vyložení zvířat, když shledaly, že zvířata nejsou ve stavu, aby mohla pokračovat v další přepravě do některé ze zemí mimo EU, o což se původně zřejmě snažil libanonský majitel zvířat a ani do jiné země EU. Podle zprávy Eurogroup for Animals mají být zvířata také co nejdříve poražena.
 
Pro zvířata zubožená dvouměsíčním uvězněním na lodi je to určité vysvobození, vlastně vysvobození z mizerného života – doslova: mají být poražena v improvizované mobilní porážecí lince hned u lodi. Nebudou již nucena podstupovat další přepravu do jiné třetí země (kde jsou zvířata běžně mučena a týrána a podstupují brutální zabíjení) a budou poražena s omráčením před vykrvením, školeným personálem.
 
Všem, kdo jste se zapojili do zasílání tweetů nebo Fb příspěvků, anebo jste pomáhali duchovně, děkujeme. Bez zájmu veřejnosti, mohla být zvířata stále transportována, kdo ví kam…Tento případ je však jen zlomek ohromné zvířecí tragédie, o které se veřejnost dověděla a která se odehrává celosvětosvětově každý den.
 
Eurogroup for Animals žádá Evropskou komisi o vyšetřování, naleznutí odpovědných za porušování legislativy při ochraně zvířat během přepravy a za strádání těchto zvířat. K žádosti se připojujeme. Jisté je, že celý systém obchodování se zvířaty je špatně, a musí být ukončen.
 
 

dobytek v lodi Karim allah, při zakotvení v Cartageně