Informace od SVS za ukončení dálkové přepravy zvířat a urychlené ukončení vývozů do třetích zemí

Obdrželi jsme informaci SVS, na základě naši žádosti za ukončení dálkové přepravy zvířat a urychlené ukončení vývozů do třetích zemí:

Státní veterinárná správa uvádí: “ Přijatá opatření pro prevenci strádání zvířat při přepravě“

„V letošním roce (pozn. 2018) pokračujeme v nastaveném systému opatření a prevence problémů při dlouhotrvající přepravě hospodářských zvířat. Prostřednictvím komunikace s Evropskou komisí, ostatními členskými státy (síť tzv. kontaktních bodů), krajskými veterinárními správami a vývozci se snažíme formou sdílení informací a vymáhání sankcí za zaznamenané zjištěné nedostatky docílit plnění všech legislativních požadavků, díky čemuž bude minimalizováno strádání zvířat při přepravě.        Co se týká certifikace zásilek v obdobích nepříznivých klimatických podmínek, úřední veterinární lékaři krajských veterinárních správ i vývozci byli letos prostřednictvím dopisů upozorněni na extrémně nízké teploty ovzduší v únoru a na očekávané extrémně vysoké teploty ovzduší v srpnu.  Byly definovány podmínky, za kterých mohou být v konkrétním období odbaveny zásilky skotu do Turecka, zejména dodržení teplotního rozmezí v čase odjezdu, ověření možnosti dodržení teplotního rozmezí v průběhu celé cesty, vyhodnocení teplotních záznamů ze všech odbavených zásilek, ověření potvrzení rezervace kontrolního stanoviště pro konkrétní zásilku zvířat. Dále, od 7. 8. 2018 až do odvolání platí pokyn, že nesmí být odbavovány zásilky skotu do Turecka, bude-li teplota na území České republiky v době odjezdu vyšší než 30°C.“

Tak uvádí SVS.  Obáváme se, že tato opatření jsou dalším přídavkem pro uklidňování veřejnosti a situace, v praxi žádnou změnu pro zvířata nepřinesou, jak ukazují další a další případy utrpení zvířat při transportech. Navíc, extrémně vysoké teploty začaly již v dubnu 2018, s určitým poklesem v červnu a další gradací v červenci. Tento pokyn měl přijít hned na začátku dubna a měl mít statut zákazu.  Další otázkou je sdílení informací – obecně se ví, že bulharská strana, ani jiné členské země, nejsou sdílné, na odpovědi se čeká týdny, pokud vůbec dorazí.  Při silniční přepravě dochází k mnoha nenaplánovatelným událostem (dopravní zácpy a problémy, čekání na přechodech, řidiči musí dodržovat svoje povinné přestávky) a tak, i když může být udělána rezervace v kontrolním stanovišti, situace přímo na místě je odlišná. Navíc se tam sjíždí kamiony plné zvířat z několika zemí… SVS uvádí, že zásilky do TR nesmí být od 7. 8. 2018 odbavovány, pokud je teplota v době odjezdu vyšší než 30°C. – SVS tím myslí denní teplotu. Ale: pokud ráno např. v 8 h nebude teplota 30°C, zásilka zřejmě bude odbavena (jak se, bohužel, ukázalo v dalších zdokumentovaných případech, viz výše).  Pojem „zásilka“, v dopise od SVS, znamená živá zvířata.