NAŠE HLASY JSOU V EVROPSKÉ UNII SLYŠET, JE VŠAK NUTNÉ POKRAČOVAT…

Přes milion hlasů občanů vybraných ve 2017 v rámci kampaně Eurogroup for Animals „STOP THE TRUCKS“  je v EU „slyšet“:

Evropský komisař Vytenis ANDRIUKAITIS  napomohl v minulém roce ke vzniku EU platformy pro welfare (dobré životní podmínky) zvířat, jejíž pracovní skupiny se budou zabývat otázkou přepravy zvířat (1. setkání nyní v květnu) a podmínkami  v chovech prasat. V pracovních skupinách jsou i zástupci nevládních organizací z EU.

Evropský parlament vyzval  v únoru 2018 jeho představitele k založení výboru na prošetření selhání dodržování legislativy EU v rámci ochrany zvířat během přepravy.  Tuto výzvu podpořilo 223 evropských poslanců, za ČR pouze RNDr. Pavel Poc.

březen/duben 2018