Odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu

Koncem května 2018 jsme obdrželi odpověď MPO na naši žádost z dubna 2018, viz níže. MPO, i když orgán mající na starost obchod, podporu odbytu a hledání „trhů“ pro soukromé subjekty tj. i pro obchodníky se zemědělskými komoditami včetně živých zvířat, odkazuje na MZe…      

MPO – odpověd na žádost za ukončení transportů, květen 2018