PETICE za zastavení krutých transportů má přes 3000 podpisů

Již přes 3 000 osob podpořilo svým jménem petici za zastavení krutých dlouhotrvajících transportů zvířat. Připojte také své jméno, sdílejte, přeposílejte, děkujeme!

Zvířata si z krutostí, které na nich lidé páchají samotná nepomohou, potřebují pomoc lidí, kteří mají srdce na „pravém“ místě.

Petice bude na podzim předána novému parlamentu a vládě. Je důležitá i z širšího EU pohledu: je nutné zajistit, aby Česká republika byla na straně zákazu pro vývoz zvířat z EU do třetích zemích a pro zákaz dlouhotrvající přepravy. V současné době zastává stanovisko, že je nutné EU předpisy pouze upravit a zlepšit vymahatelnost. To však zvířatům nepomůže.

Dlouhotrvající přeprava zvířat na jatka, na výkrm a na chov musí být zastavena bez výjimek, to je jediné řešení pro ukončení nesmírného utrpení zvířat v kamionech, v lodích, při svodech, při celé manipulaci s nimi kvůli transportům a při brutálním zabíjení v zemích mimo EU a Evropu. 

Namísto zvířat lze přepravovat maso, jatečné půlky, živočišné potraviny, genetický materiál (např. sperma).

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu.