Předkládáme návrhy do Společné zemědělské politiky

V EU a v členských zemích probíhá proces tvorby Společné zemědělské politiky pro období 2021 – 2027. V rámci Strategického plánu SZP, který komunikuje ministerstvo zemědělství, jsme od února 2021 předložili několik návrhů v rámci pracovní skupiny „dobré životní podmínky zvířat“. Naše návrhy se týkají např. dotací do chovu dobytka, které by měly být podmíněny chovem, výkrmem a porážkou zvířat v ČR; volného ustájení prasnic během a po porodu a další návrhy.