Snímky Animals´ Angels – býčci, krávy, jalovice z ČR na hranicích EU a Turecka, červen a červenec 2016