Transporty zvířat z ČR za rok 2018

Transporty zvířat z ČR za rok 2018: příklady nejvyšších počtů a nejvzdálenějších míst určení, pdf