Výsledky hlasování Evropského parlamentu

Evropský parlament (EP) ve čtvrtek 20. 1. 2022 hlasoval o svém návrhu doporučení Radě a Evropské Komisi, po vyšetřování porušování a nesprávných úředních postupů při uplatňování práva Unie ve vztahu k ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni.  

Doporučení budou sloužit jako základ pro nadcházející jednání o revizi nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Doporučení připravil Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy (ANIT) při EP. Z České republiky je členkou výboru europoslankyně  V. Vrecionová.

Výsledky hlasování, bohužel, oslabili již tak slabý text vyšetřovacího výboru ANIT, přijatý v prosinci 2021.

Stella Kyriakides, evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, zahájila a ukončila debatu a připomněla poslancům Evropského parlamentu, že dobré životní podmínky (welfare) zvířat jsou prioritou strategie „Farm to Fork“ a zároveň prioritou jejího mandátu a její osobní prioritou.

Evropská komise (EK) má revidovat nařízení Rady č. 1/2005 a udělá to „na základě nejnovějších vědeckých poznatků a vytvoří evropskou databázi pro úřední kontroly a audity plavidel pro chov hospodářských zvířat v členských státech“, a zároveň má EK zajistit, aby byla implementována stávající pravidla. Nový legislativní návrh se očekává na podzim roku 2023, do konce tohoto roku dorazí také výkonné dokumenty týkající se kontrol námořní dopravy (podle ustanovení stávajícího zákona).

Jak uvádí Eurogroup for Animals, někteří poslanci EP byli během zdlouhavé debaty dost hlasití a vyzývali EK, aby nyní jednala a ukončila utrpení miliard zvířat.*

Souhrnně můžeme uvést, že EP nepodpořil návrh doporučit ustanovení 8 hodin pro přepravu zvířat určených na výkrm, chov a jatka po moři a po souši. Pouze schválil doporučení pro maxim. délku přepravy 8 h pro zvířata určená na jatka, a to jen po souši.

EP, bohužel, také hlasoval proti pozměňovacím návrhům, které požadovaly definici doby cesty jako celé doby pohybu včetně doby pro nakládání a vykládání zvířat.

EP také odmítl pozměňovací návrhy, které by zakázaly přepravu březích samic, které dosáhly 40 % délky březosti (nyní platí, že k přepravě nejsou způsobilé samice u nichž uplynulo 90 % či více očekávané doby březosti, nebo samice, které porodily v předcházejícím týdnu).

Stáhl hlasování o zákazu přepravy velmi mladých zvířat (ovce, kozy nebo prasata a domácí koňovité) mladších 35 dnů. Ponechal pouze doporučení na stanovení limitu 4 týdnů věku pro přepravu pouze u telat (v současnosti mohou překupníci, chovatelé přepravovat selata od tří týdnů věku, jehňata od jednoho týdne věku a telata  od 10 dnů věku, na vzdálenosti delší než 100 km!)

———————————————————————————————

Do poslanců EP jsme vkládali naděje. Výsledky hlasování jsou zklamáním. Nicméně souboj o zajištění dobrých podmínek pro životy zvířat v EU bude i nadále pokračovat. Špatné věci nepřestanou samy od sebe. Kromě zvířat tzv. hospodářských je nutné zajistit zákazy dlouhotrvající přepravy také pro další druhy zvířat a požadavky pro jejich přepravu i na krátké vzdálenosti. 

Více informací k výsledkům hlasování ještě doplníme. Níže uvádíme některé návrhy, o kterých bylo hlasováno a jak o nich hlasovali europoslanci za ČR.

———————————————————————————————-

Např. NEBYLO přijato ambiciózní znění doporučení, které by zásadně pomohlo ukončit kruté transporty zvířat  (§ 87, dodatek 14):  „EP naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1/2005 zajistily, že budou předem přijata všechna nezbytná opatření, aby se minimalizovala délka cesty a aby byly uspokojeny potřeby zvířat během cesty; doporučuje, aby v budoucích právních předpisech byla doba cesty pro domácí zvířata co nejkratší a nepřesáhla dvě hodiny, přičemž by se měly brát v úvahu specifické zeměpisné charakteristiky některých regionů, jako jsou ostrovy, nejvzdálenější regiony, vzdálené regiony a oblasti, kde je infrastruktura málo vyvinutá; zdůrazňuje, že maximální doba jízdy musí platit pro všechny druhy přepravy;“

Z europoslanců za ČR PRO návrh hlasovali pouze: Blaško, Konečná, Pospíšil.

PROTI byli: Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Zahradil, Niedermayer, Polčák, Šojdrová, Zdechovský, Charanzová, Dlabajová, Hlaváček, Kovařík, Peksa, Kolaja, Gregorová, David, Knotek, Maxová

 

Další důležitý návrh (týkající se zvířat na jatka, chov a výkrm) také NEBYL přijat (§ 87, dodatek 10, 1 RCV): „EP doporučuje, aby v budoucích právních předpisech doba jízdy nepřesáhla osm hodin, a to při zohlednění zvláštních zeměpisných charakteristik některých regionů, jako jsou ostrovy, nejvzdálenější regiony a odlehlé regiony; zdůrazňuje, že maximální doba jízdy musí platit pro všechny druhy dopravy,“  

PRO návrh z europoslanců za ČR hlasovali: Blaško, Konečná, Pospíšil, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Zahradil, Polčák, Šojdrová, Gregorová, Kolaja, Peksa

PROTI hlasovali: David, Charanzová, Dlabajová, Hlaváček, Knotek, Kovařík, Maxová

Zdrželi se: Niedermayer, Zdechovský

 

EP tedy pouze přijal návrhy (§ 87, §, 1 a 2 RCV), které doporučují, aby v budoucích právních předpisech délka cesty pro domácí zvířata transportovaná na porážku nepřesáhla osm hodin, a kdy je třeba vzít v úvahu zvláštní geografické charakteristiky některých regionů, jako jsou ostrovy, nejvzdálenější regiony, vzdálené regiony a oblasti, kde infrastruktura je nedostatečně rozvinutá; zdůrazňuje, že maximální doba jízdy se musí vztahovat na všechny druhy dopravy s výjimkou přepravy po moři;

To je smutné: z mnoha zemí EU je nejvíce zvířat vyváženo tzv. za účely chovu nebo výkrmu (skutečnost, že poté budou stejně poražena, se do protokolů neuvádí), účel cesty jatka – porážka ve statistikách často figuruje v nižším počtu. Dále jsou zvířata z EU vyvážena do zemí mimo EU přibližně v polovině množství právě po moři (Středozemní, Černé, Rudé) a neaplikovat časový maximální limit 8 hodin na přepravu po moři je čiré pokrytectví.

PROTI tomuto ubohému návrhu hlasovali: Blaško, Konečná, Pospíšil, Gregorová, Kolaja a Peksa.

PRO návrh hlasovali: Vrecionová, David, Charanzová, Dlabajová, Hlaváček, Knotek, Kovařík, Maxová, Niedermayer, Zdechovský, Vondra, Zahradil, Tošenovský, Polčák, Šojdrová,

 

 

∗ Minutes

Source: European Parliament Plenary, Strasbourg

Subject: Joint debate – Animal transport

Date: January 20, 2022

Michaela Šojdrová (EPP, CZ) said that transport should be about products, not live animals. Until they have a new legal regulation, they should at least insist on enforcement of current law. That is human responsibility and duty to take care of any living being. A balance is needed. The best solution is to shorten the transport period and increase transport of meat products instead. They must ensure slaughterhouses are not too far away. She was glad the report talked about financial support for mobile slaughterhouses. She called on the Commission to ensure that happens.

Jiří Pospíšil (EPP, CZ) noted that it is about morality and ethics, as it concerns living beings. It is shameful to start the argument purely with economy. He appealed to the Commissioner to transpose moral rules into law and to not allow anyone to hide behind economy. What is happening during transport is terrifying and according to him, the report is too much of the compromise and too mild. Let’s reduce exporting live animals into third countries, he stressed.

Stanislav Polčák (EPP, CZ) recalled that more must be done. He said animal welfare must be secured and transporting live animals should be reduced to minimum. Millions of animals are being transported and farmers must be persuaded. Slaughterhouses and animal healthcare must be more accessible to farmers. They need an action plan to reduce the necessity of transporting. Much better exchange of information between countries is also needed. There are many challenges before them, and it is their duty to find balanced solutions to producers, consumers and animals.