Zvířata z České republiky stále trpí na hranici Bulharsko – Turecko, případy ze srpna 2018

Navzdory pokynu SVS ze 7. 8. 2018, aby nebyla zvířata odbavována do TR pokud jsou teploty nad 30°C, kamiony se zvířaty z ČR přes stálá horka v srpnu vyjížděly. Organizace Animal´s Angels zjistila 4 kamiony se zvířaty jedoucími z ČR do Turecka na přechodu BG a TR. Denní teploty na bulharské části přechodu přesahovaly 42°C.

13. 8. 2018: Kamion se březími jalovicemi  s ušními známkami CZ, asi 32 jalovic, bulharský přepravce, výjezd „Zlukov“, ČR.

13.8. 2018: Kamion s jalovicemi plemene holštýn, ušní známky CZ,  bulharský přepravce, místo výjezdu „Zlukov“, ČR.  Nedostatečná výška prostoru pro zvířata v zadním nízkém oddělení, oddělující příčky nevedly až k podlaze – riziko zranění a zaklínění, nebezpečné dráty kolem stěny přepážek (porušení Nařízení 1/2005). Čísla některých jalovic: CZ 953 386225,  CZ 953 414439,  CZ 953 414442,  CZ 953 385938                                                                                                                                                                                                        11. 8. 2018: Kamion s 30 březími jalovicemi, ušní známky CZ, bulharský přepravce, místo výjezdu ČR. Podestýlka nasáklá výkaly, nízká výška stropu v odděleních, přepážky nevedly až k podlaze, pouze 1 napáječka pro 8 jalovic ve spodním oddělení (porušení Nařízení 1/2005). CZ 961 689331,  CZ 961 681158

18. 8. 2018: Kamion s 64 mladými býčky, ušní známky CZ, rumunský přepravce, místo výjezdu Ústí, ČR. Absence napáječek pro skot, nedostatečné množství a velmi špinavá podestýlka dokonce po odpočinku na kontrolním stanovišti na bulharské straně hranic, vysoká hustota zvířat – nemohou se ani otočit nebo si odpočinout, bez krmení na kamionu, přepážky ve spodním patře nevedly až k podlaze – riziko zranění a zaklínění, nízká výška stropů – zvířata se nemohou narovnat, zvířatům teče rýma z nosů. Kamion čekal další hodiny na odbavení na turecké straně hranice…řidič předpokládal další zpoždění na celní kontrole v Ankaře. CZ 052 783455, CZ 034 076440

 

 

 

Veškeré důkazy byly odeslány Státní veterinární správě. S nimi i žádost postihnout odpovědné firmy za porušování Nařízení 1/2005.