78 plavidel schválených EU k přepravě zvířat

Rozsáhlou zprávu: 78 plavidel schválených EU pro přepravu zvířat – Dobré životní podmínky zvířat na námořních plavidlech a kritéria pro schvalování jejich povolení, připravili v červnu 2021 pro Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy (ANIT) při EP: Robin des Bois, Animal Welfare Foundation and Tierschutzbund Zürich (2021).

PDF

Tato výzkumná studie představuje analýzu vývozu zvířat po moři z EU z hlediska dobrých životních podmínek zvířat a postupů, které je více či méně přímo ovlivňují, například schválení plavidel nebo kontroly ve výstupních bodech. Její závěry zdůrazňují potřebu zlepšení a harmonizace stávajících postupů.

K datumu vydání zéto zprávy bylo EU schváleno 78 plavidel pro přepravu zvířat.

Klíčová zjištění

Přeprava zvířat po moři do třetích zemí je oblastí, kde chybí účinná kontrola ze strany zúčastněných členských států a Evropské komise, stejně tak i údaje o zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Ukazuje se, že zavedený systém není schopen zaručit tyto podmínky pro zvířata, které stanovují právní předpisy EU. Jeho nedostatky na několika úrovních způsobují utrpení zvířat, nekalou hospodářskou soutěž mezi členskými státy a mezery, které mohou provozovatelé zneužívat.

Většina zvířat je přepravována v nevyhovujících plavidlech:

–  pouze 6 % ze 78 plavidel pro přepravu hospodářských zvířat schválených v EU bylo účelově vyrobeno pro přepravu zvířat,

– většina z nich je starší, než je průměrný věk při vrakování plavidla,

– 69 % z nich pluje pod nestandardními vlajkami (většina je na černých listinách).

 

V letech 2019–2020 bylo na těchto plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat schválených EU zjištěno 2 504 nedostatků, z nichž mnohé představují hrozbu pro dobré životní podmínky (welfare) zvířat, jejich zdraví a bezpečnost. Od roku 2017 zůstávají plavidla pro hospodářská zvířata na celém světě na 1. místě v kategorii zadržování plavidel (v důsledku závažných nedostatků).

Způsobilost zvířat pro přepravu po moři není vždy ověřována. Podmínky, za kterých jsou přepravována, jsou obvykle neznámé, stejně jako informace o počtech a příčinách úmrtnosti. Ve většině případů nejsou ověřovány dobré podmínky pro zvířata od vykládky z plavidla až do dosažení cíle ve třetích zemích.

 

 

ANIT