Důležité hlasování v EP – napište europoslancům

Tento týden ve čtvrtek 20. ledna 2022 budou evropští poslanci hlasovat nad zněním návrhů týkajících se změny Nařízení rady č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy. Potřebujeme, kvůli zvířatům, aby Evropský parlament přijal závěry, které plně podporují:

– pouze export masa, živočišných potravin a genetického materiálu do zemí mimo EU a na dlouhé vzdálenosti;

– aby zvířata prožila život v zemi jejich narození;

– zákaz exportu hospodářských zvířat z EU do zemí mimo EU, určených na jatka, výkrm a chov;

– zákaz transportů zvířat na dlouhé vzdálenosti;

– zákaz transportů mláďat.

Všem členům EP nyní zasíláme spolu s dalšími organizacemi z EU konkrétní návrhy pro hlasování.

Potřebují však „slyšet“ více.

Pomůžete a pošlete emaily na europoslance za Českou republiku?

  • návrh textu:

Vážená paní, vážený pane,

jako občan EU a občan České republiky Vás žádám, abyste při plenárním zasedání ve čtvrtek 20. ledna hlasovali za dodržování hodnot civilizované společnosti, hodnot Evropské unie, za dodržování práva.

Abyste hlasovali za dobrý život bytostí nemajících zastoupení v parlamentu – zvířat; za zajištění jejich dobrého života v zemi EU, ve které se narodila; za export masa, živočišných potravin a genetického materiálu do zemí mimo EU a na dlouhé vzdálenosti.

Žádám Vás o podporu pro zákaz exportu hospodářských zvířat z EU do zemí mimo EU (určených na jatka, výkrm a chov); o podporu zákazu transportů zvířat na dlouhé vzdálenosti; o podporu zákazu transportů mláďat.  

Ať mohu být hrdým občanem EU a České republiky.

S pozdravem

Vaše jméno

  • emaily na europoslance za Českou republiku soubor excel
  • přiložte k emailu odkaz na video připravené přímo pro europoslance anebo záběry z kruté reality zvířecích transportů

Emaily na europoslance také tady:

hynek.blasko@ep.europa.eu, ivan.david@ep.europa.eu, martina.dlabajova@ep.europa.eu, marketa.gregorova@europarl.europa.eu, martin.hlavacek@ep.europa.eu, 

dita.charanzova@ep.europa.eu, ondrej.knotek@ep.europa.eu

marcel.kolaja@ep.europa.eu, katerina.konecna@ep.europa.eu,

ondrej.kovarik@ep.europa.eu,  radka.maxova@ep.europa.eu

ludek.niedermayer@ep.europa.eu, mikulas.peksa@ep.europa.eu

stanislav.polcak@ep.europa.eu, jiri.pospisil@ep.europa.eu

michaela.sojdrova@ep.europa.eu, evzen.tosenovsky@ep.europa.eu

alexandr.vondra@ep.europa.eu, veronika.vrecionova@ep.europa.eu

jan@zahradil.eu, tomas.zdechovsky@ep.europa.eu