Agónie ve vedru. Umírají v zemi nikoho mezi EU a Tureckem!

Od soboty 21. 7. 2018 je 57 zvířat skotu domácího uvězněno v kamiónu, který 18. 7. vyjel z Libereckého kraje. Destinace jsou jatka v Ankaře. Turci nevpustili zvířata do země a kamión zůstal mezi EU (BG) a Tureckem. Nemají vodu, na stojícím vozidle hynou vedrem, dehydratací a otravou amoniakem z výkalů. Od poloviny minulého týdne se org. proti transportům se zvířaty z celé EU snaží zv. pomoci – zapojily i orgány EU, kontaktují členské země, bulharské a turecké orgány… Kontaktovali jsme Státní veterinární správu, ale tragédie se odehrává mimo ČR a SVS nemůže zasáhnout. Včera jsme o intervenci žádali ministra zemědělství. Moc v rukou má ale turek,který v ČR zvířata od českého překupníka zakoupil – může dát souhlas s jejich poražením v BG nebo vyřídit průjezd zvířat na jatka do Ankary.
Takto vypadá zemědělské podnikání v EU! Nezastaví se před žádnou krutostí a porušováním zákonů!
Sledujte Fb, přineseme další informace. Připravujeme žádost na ministra za okamžité ukončení transportů z ČR do třetích zemích.

 

 

 

Jak to dopadlo:

V polovině srpna 2018 jsme obdrželi odpověď od SVS: ….  K objasnění případu 57 býčků, zadržených 21. 7. 2018 na bulharsko-tureckých hranicích, Vám sděluji následující:  Dne 18. 7. 2018 byly z Libereckého kraje bezchybně odbaveny dvě zásilky zástavového skotu do Turecka (v jednom kamionu). Na bulharském kontrolním stanovišti ani na výstupním místě (Kapitan Andreevo) nebylo fyzickou ani administrativní kontrolou shledáno žádné pochybení. Zásilka však nebyla propuštěna tureckou veterinární kontrolou, bez oficiálního udání důvodu. Dne 25. 7. 2018 jsme o tom byli informováni zástupcem kompetentní autority Bulharské republiky a dotázáni na možnost vrácení zásilek zpět do České republiky. Tuto variantu jsme museli z nákazových důvodů odmítnout. Zástupce české společnosti, která byla odesilatelem zásilek, byl v kontaktu s řidičem kamionu, který se o zvířata po celou dobu staral. Dne 30. 7. 2018 bulharský úřední veterinární lékař osobně zvířata v kamionu zkontroloval a potvrdil nám, že všechna jsou v dobrém zdravotním stavu, krmena a napájena. Následně jsme od něj dnes 4. 8. 2018 obdrželi informaci, že v případě uvedených dvou zásilek odmítnutých tureckou stranou došlo k dohodě a zvířata byla poražena na jatkách v Edirne (Turecko). Bohužel, není v naší moci předejít všem neočekávaným a mimořádným situacím, ale věříme, že díky zavedeným systémovým opatřením a společnému úsilí se vyhneme opakování podobného případu v budoucnu. “

Podle kolegů z organizací, které byly na konci července 2018 na místě, zvířata uvězněná v kamiónu několikrát viděli, víme, že minimálně jeden býk v kamionu uhynul (zemřel). Zvířata byla na hranicích na turecké straně odstavena ještě několik dní, na jatka se dostala možná někdy první týden v srpnu. To ale nemůže nikdo s určitostí potvrdit. Noví majitelé zvířat (Turci), kteří překupují zvířata od českých překupníků (obchodníků se zemědělskými komoditami), neberou ohled na stav zvířat a za každou cenu se snaží je živé, byť i v kómatu, dostat na místo určení, kvůli dohodnuté platbě.