Setkáváme s místopředsedou svazu ekologických zemědělců ProBio Ing. Klejznarem

Naše předsedkyně Dita Laura Michaličková jeho prostřednictvím žádá ProBio o zavedení zákazu dlouhotrvající přepravy pro vývoz zvířat na jatka a další výkrm pro členy svazu ProBio, na základě jejich etičtějšího a humánnějšího přístupu ke zvířatům, který je deklarován v předpisech o ekologickém zemědělství. Žádost zasíláme písemně také předsedovi svazu.  Pan Klejznar uvedl, že svaz uvažuje o zavedení dobrovolných časových limitů pro přepravu. Zavedení dobrovolných limitů nepovažujeme za podstatné řešení, které by praxi přineslo skutečné zmírnění utrpení zvířat při přepravě od ekologických chovatelů/majitelů. Věříme, že se svaz přikloní ke skutečnému viditelnému ekologickému postoji.