Děkujeme všem, kdo se zapojili do emailové akce

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do zasílání naléhavých žádostí dvěma evropským komisařům a ministerstvu zemědělství Španělska. Díky Vaší zpětné vazbě víme nyní o 130 lidech, kteří emaily rozeslali! 

Měli jsme obavy, že libanonští majitelé zvířat budou stále hledat odbyt pro zvířata v některé ze zemí mimo EU. Obavy byly oprávněné: několik dní plavidlo vyčkávalo u ostrova Menorca a žádalo Španělsko o vydání nových potvrzení o zdravotním stavu zvířat.  Ministerstvo nereagovalo, ale 16. března vydalo plavidlu příkaz, aby doplulo do přístavu Kartagena pro kontrolu zdravotního stavu zvířat a jejich welfare (životních podmínek).

Co bude dále se zvířaty stále není jisté. Víme, že komisař Wojciechowski souhlasí s tím, aby zvířata nebyla dále přepravována. Ale postoj španělských orgánů je nevyzpytatelný. Vyšlo najevo, že již 21. prosince 2020 věděly, že zvířata byla v třetí zemi odmítnuta. Neučinily žádné kroky pro okamžitý návrat zvířat zpět, ani neinformovaly Evropskou komisi. Na konci minulého týdne bylo uvedeno, že v lodi uhynulo již 160 zvířat. viz předchozí zpráva

 

dobytek v lodi Elbeik, březen 2021

 

loď Elbeik zakotvená nyní ve Španělsku, foto Animal Welfare Foundation