Zvířata z plavidla Elbeik budou vyložena a utracena

Španělské veterinární orgány shledaly zvířata v hrozném stavu a nařídily vyložení a utracení zvířat.  V ohromné zvířecí tragédii jsou odhalovány otřesné skutečnosti:  od konce prosince do současného zakotvení v Kartageně uhynulo 189 zvířat, 179 posádka postupně vyhodila do Středozemního moře, 10 mrtvých zvířat bylo odstraněno pomocí jeřábů nyní v přístavu. Počet mrtvých zvířat ale může být vyšší, posádka neposkytovala pravdivé informace.

Podle Eurogroup for Animals majitelé lodi původně španělským orgánům uváděli, že zvířata jsou v dobrém zdravotním stavu a jejich životní podmínky jsou zajištěny. Pak ale připustili, že jejich stav se v důsledku dlouhé cesty postupně zhoršoval a že úmrtnost se s prodlužováním délky cesty významně zvýšovala.

Animal Wefare Foundation uvádí, že ve veterinární zprávě o kontrole zvířat v zakotvené lodi Elbeik je napsáno: „Nejviditelnější skutečností v době kontroly byl špatný celkový stav zvířat ve všech kotcích…, je vidět značnou ztrátu hmotnosti…, žebra a obratle jsou viditelné pouhým okem, stejně jako zjevná dehydratace“. Veterinární inspektoři také uvedli, že když byla nabídnuta voda, zvířata se strkala o přístup k ní. A dále: „Některá z těchto kachektických, zchřadlých, zvířat byla ve strnulém stavu, nebyla schopna otevřít oči a reagovat na podnět“. „Plavidlo bylo přetíženo a zvířata stojí  paznehty ve výkalech a moči, což jim znemožňuje ležet na suchém a čistém místě.“  

Jelikož zvířata vykazují známky dlouhodobého utrpení s rozvojem kachexie (patologického vyhubnutí) a dermatologických, oftalmologických a pohybových problémů, vydala španělská vláda příkaz k jejich euthanázii.

————————————————————————————————————————————————–

Noční můra zvířat na palubě Elbeiku, stejně jako zvířat přepravovaných lodí Karim allah, zřetelně ukazuje, že dobré životní podmínky zvířat nelze zaručit při cestách na dlouhé vzdálenosti a že v případě krizí jsou zásahy nemožné nebo neúčinné, zvláště když je to vývoz do zemí mimo EU.

Jedná se o další z ohromných zvířecích tragédií!  Díky selhání všech odpovědných orgánů (vyšlo najevo, že španělské úřady již 21. prosince 2020 věděly, že zvířata byla v třetí zemi odmítnuta. Neučinily žádné kroky pro okamžitý návrat zvířat zpět, ani neinformovaly Evropskou komisi) a díky skutečnosti, že zemědělství, obchod a vlády zachází se zvířaty jako s kusy zboží, jako s živými konzervami. To zvířata nejsou, jsou živými cítícími bytostmi, jako jsme my, lidé.  

Společně s Eurogroup for Animals a dalšími organizacemi žádáme Evropskou komisi, aby tento případ prošetřila, dovedla aktéry k odpovědnosti za porušení legislativy EU o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat, jakož i předpisů o námořní bezpečnosti.

Dálkové transporty se zvířaty musí skončit, stejně jako jejich vývoz do zemí mimo EU. V letošním roce dojde k zásadním jednáním v EU, budeme potřebovat každou podporu skutečných milovníků zvířat.

 

 

mrtvý dobytek je vykládán z lodi Elbeik, cca 20. 3. 2021, foto Four Paws