Dobrá zpráva – Nový Zéland zakazuje export zvířat po moři

Vláda Zélandu schválila 14. dubna zákaz exportu hospodářských zvířat (live animal export) po moři, za účelem chovu, s přechodným obdobím dvou let.

Zákaz následoval po 2letém posuzování situace s exportem zvířat, zejména z důvodu, že zvířatům nelze zajistit dobré životní podmínky, když Nový Zéland opustí.  Zákaz se vztahuje na export zvířat určených k chovu (tj. produkci mléka, reprodukci – množení telat, produkci masa), export zvířat za účelem porážky již NZ zastavil v roce 2007/8.

Rozhodnutí podpořila i loňská tragédie, kdy se plavidlo Gulf Livestock 1 plné krav (5 867) převrátilo a potopilo při tornádu na moři. Zahynulo 41 členů posádky (ze 43) a všechna zvířata.

foto: SAFE NZ

Jak uvádí novozélandský ministr zemědělství Damien O’Connor*:

Export hospodářských zvířat z Nového Zélandu je součástí našeho zemědělského systému po dlouhou dobu … ale obavy z rizika pro reputaci Nového Zélandu z tohoto obchodu se neustále zvyšují

 „Faktem je, že jakmile zvířata opustí Nový Zéland po moři, máme velmi omezenou schopnost zajistit jejich welfare – dobré životní podmínky dříve, než dosáhnou svého cíle … to je nepřijatelné riziko pro pověst Nového Zélandu.“   …  „Musíme být v popředí ve světě, kde jsou dobré životní podmínky zvířat pod stále větším dohledem.“

Zákaz se bude prakticky týkat zejména krav, jaloviček a telat, které Nový Zéland vyváží v ohromném množství do Číny a do dalších zemí v Asii (v roce 2020 to bylo 110 000 těchto zvířat, která v Číně trpí fixována v betonových koncentračních chovech na produkci mléka a telat a ve výkrmových systémech). Vývoz zvířat na porážku země zastavila již před několika lety (od 2007, po tragédii – viz Cormo Express 2003). Zákaz se nevztahuje na přepravu zvířat letecky.

foto: SAFE NZ

Ministr zemědělství NZ dále uvedl*: „Ta zvířata zůstanou tady na Novém Zélandu a naší pověstí je být nejetičtějším producentem živočišných bílkovin na světě, což je něco, na čem pracujeme, abychom z nich vytvořili hodnotu, myslím, že můžeme, že to ve skutečnosti pozitivně ovlivní naši mezinárodní pověst.

Toto rozhodnutí novozélandské vlády je dalším průlomovým postojem této země (po zákazu exportu zvířat za účelem porážky), které uchrání stovky miliónů zvířat od strádání a ohromného utrpení při transportu a v zemích určení.

Skutečnost, že je Nový Zéland na špičce s humánnějším přístupem ke zvířatům dokládá i vyjádření tamější ředitelky veterinární asociace, Dr. Helen Beattie**: „Rozhodnutí nás nepřekvapuje a věříme, že je to v souladu s pokrokem ve vědě o dobrých životních podmínkách zvířat, která uznává vnímání, cítění zvířat – to je, že zvířata mají pocity, pozitivní i negativní, stejně jako my lidé.

Dita Laura Michaličková, Společnost pro zvířata: „Kéž by takto lidsky vyspělý postoj zaujaly i vlády členských zemí EU a EU.  Kéž by i zvířata z ČR a EU, a celosvětově, nemusela díky lidem trpět a být mučena, jak v transportech, tak v krutých zemích, kde jsou zvířata obzvláště týrána“.  

A dodává: „Vyžaduje to odvahu a morální postoj zavést skutečnou ochranu zvířat do praxe, dodržovat zákony na ochranu zvířat a postavit se těm, kteří z týrání zvířat profitují. Představme si, že by český ministr zemědělství řekl, že jakmile zvířata opustí Českou republiku, nemáme možnost zajistit jejich dobré životní podmínky (welfare) a proto musíme jejich export zastavit, místo zvířat přepravovat maso, živočišné produkty, genetický materiál. Smutná realita je však taková, že přestože důkazy o rozsáhlém utrpení zvířat a o porušování ochrany zvířat při dálkové přepravě a porážení zvířat v zemích mimo EU má ČR i EU k dispozici několik desetiletí, reálně pro zastavení týrání zvířat nepodnikají žádné kroky, naopak, transporty a utrpení zvířat neustále narůstají.

———————–

Podpořte svým jménem výzvu organizace SAFE, aby zákaz exportu zvířat na chov z Nového Zélandu začal platit okamžitě, nikoliv až za dva roky. Do té doby to může být mnoho stovek tisíc zvířat, která budou hynout a trpět v lodích a cílových zemích v Asii.
Další informace SAFE

————————–

Zdroje:
Animals Australia, SAFE NZ
*https://www.rnz.co.nz/news/political/440434/government-announces-ban-for-live-cattle-exports-by-sea
**https://www.vale.org.au
Společnost pro zvířata
tragédie Cormo Express 2003:
https://www.animalsaustralia.org/features/cormo-express.php

 

foto: SAFE, New Zealand