Ministerstvo zemědělství mlží, neustále umožňuje kruté transporty se zvířaty a jejich brutální zabíjení ve většině zemí mimo EU a Evropu

Na konkrétní otázky, které jsme zaslali ministrovi zemědělství, odpovědělo MZe tradičním zavádějícím přístupem, které zpracovalo do vyjádření MZe, jenž je k dispozici na webu ministerstva.

Ministerstvo je orgánem odpovědným za ochranu zvířat, za provedení a za vynucování dodržování nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v praxi (podle rozhodnutí Evropského soudního dvora platí znění nařízení až do konce cesty, tj. až do cíle v zemi mimo EU). Je odpovědným za přijímání takových kroků, které zabrání strádání a týrání zvířat a nastolí dodržování předpisů. V oblasti ochrany zvířat během dlouhotrvající přepravy včetně zacházení se zvířaty před a během jejich zabíjení (legislativně se používá pojem „usmrcování“) ve většině zemí mimo EU a Evropu, tak ministerstvo trvale nečiní. 

A tak jsme na velmi přesné dotazy (během dlouhotrvající přepravy –  Jak je zajištěno, že zvířatům nebude přivoděno žádné zranění nebo zbytečné utrpení? Jakým způsobem je zajištěna podmínka, aby se minimalizovala délka trvání cesty a uspokojily potřeby zvířat během cesty? Jakým způsobem je zajištěno, že jsou zvířata po prvních několika hodinách cesty nadále způsobilá pro přepravu? a další otázky*, …při cestách zvířat do Ruska, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kazachstánu, do Turecka, Iráku, Libanonu, Alžírska, Egypta, Maroka a dalších zemí Blízkého východu, Afriky, Asie?), které vycházely ze znění nařízení o ochraně zvířat během přepravy, obdrželi odpověď formou odkazu na zavádějící demagogické vyjádření MZe

Z vyjádření MZe: „Je rovněž nesystémové řešit problémy v přepravě zvířat plošným zákazem v okamžiku, kdy nebyly vyčerpány existující kontrolní a regulační mechanismy…“

Na konkrétní otázky, jak MZe kontroluje a reguluje zacházení se zvířaty v zemích mimo EU a Evropu, ministerstvo však není schopno přesně odpovědět.

Zacházení se zvířaty z ČR a z EU ve většině zemí mimo EU a Evropu:

Býčci z ČR při vykládání a „usmrcování“ v Libanonu, 2019

 

Manipulace, transport a zabíjení zvířat z EU a z ČR na Blízkém východě, záběry z 2016 – 2017

další důkazy o krutostech a porušování legislativy

 

* naše další dotazy na MZe byly např.: Jakým způsobem je zajištěno splnění podmínek na dopravní prostředky při exportu do zemí mimo EU a jejich ověření? Jakým způsobem je zajištěno splnění podmínek při exportu do 3. zemí a v těchto zemích, aby zařízení k nakládce a vykládce byla navržena, konstruována, udržována a provozována tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost? Jakým způsobem je zajištěna tato podmínka, aby personál, který zachází se zvířaty, absolvoval školení nebo byl kvalifikován pro tento účel a své úkoly plnil bez použití násilí nebo jiných metod, které mohou přivodit zbytečný strach, zranění nebo utrpení? Jakým způsobem je zajištěno dodržování této podmínky, že přeprava se uskutečňuje do místa určení bez prodlení a pravidelně se kontrolují a náležitě zajišťují dobré životní podmínky zvířat? Jakým způsobem je zajištěno dodržování ustanovení: „zvířata musí být napojena a nakrmena a musí jim být poskytnut odpočinek ve vhodných odstupech a v kvalitě a množství odpovídajícím druhu zvířat a jejich vzrůstu?