Dobrá zpráva z Evropského parlamentu

S radostí uvádíme, že Evropský parlament, naprostou většinou poslanců, minulý pátek (19. 6. 2020) schválil zřízení vyšetřovacího výboru kvůli přepravě zvířat. Výbor přezkoumá povinnosti Komise EU a členských států EU při provádění a prosazování pravidel Unie. Výbor bude důležitým krokem pro revidování stávajícího nařízení rady o ochraně zvířat během přepravy, které je trvale rozsáhle porušováno.

PRO přijetí hlasovalo 605 poslanců EP, z 689.
Za ČR byli PRO: Gregorová, Kolaja, Peksa, Knotek, Hlaváček, Šojdrová, Blaško, Maxová, Kovařík, Dlabajová, Charanzová, Zdechovský, Pospíšil, Polčák, Niedermayer, Vrecionová, Konečná.
PROTI byli: Tošenovský, Vondra, Zahradil, David


Konečně už i nově utvořená Evropská komise ve svých zprávách z roku 2019, které se zabývají dodržováním ustanovení tohoto nařízení, uvádí, že je porušováno v ohromné míře exportéry, přepravci a členskými zeměmi, které dlouhodobě nejsou schopny zajistit jeho dodržování zejména při vývozech do zemí mimo unii.