Vzpomínka na zvířecí oběti transportů

Letos to jsou tři roky od jedné ze zjištěných, ohromných, zvířecích tragédií českého dobytka z června roku 2017: tragická odysea několika stovek českých býků, směřujících od nás směr Turecko. Popis tragédie (díky svědectví Animal´s Angels) zní jako špatně vymyšlený, nereálný dokument, jen je to pravda: Po několika dnech cesty z ČR na hranice Bulharsko (EU)/Turecko, Turci odmítli vpustit 22 kamiónů naložených býčky dál. Zvířata tak zůstala uzavřena další dny, v letním vedru, na vozidlech, trpěla horkem, žízní, ve vlastních výkalech, hynula – umírala, některá byla posléze vyložena v Bulharsku, jiná vezli až do stájí v Rumunsku. Po několika dnech býčky opět naložili, svezli k přechodu… a Turci je opět odmítli vpustit. Polovinu zvířat se podařilo vyložit, druhá polovina zůstala znovu zavřená ve vozidlech několik dní než i pro ně našli místo ve stájích poblíž hranic. Pak bylo zjištěno, že několik desítek, možná stovek, přeživších býků bylo v červenci 2017 přeprodáno do Iráku (!) Část této otřesné cesty mohli Animal´s Angels sledovat a poskytnout svoje svědectví.

Již se nikdy nedozvíme, co se s většinou býčků stalo, kolik dní po několikatýdenním transportu ještě žili, kdo je zabil/porazil, kde a jakým způsobem. Původním chovatelům v ČR, zemědělským překupníkům, představitelům a úředníkům schvalujícím protizákonnou přepravu je to jedno.  Ne však nám.

Vzpomínka na zvířecí oběti transportů

Přijďte položit květiny za tato ubohá zvířata a všechny další zvířecí oběti transportů, za zvířecí oběti týrání při zabíjení halal způsobem bez omráčení v mnoha zemích mimo EU a za oběti nezákonného jednání odpovědných představitelů, úředníků, přepravců a chovatelů.

Ve středu, 24. 6. 2020, mezi 8 – 10h, parkoviště před ministerstvem zemědělství (Těšnov 65/17, Praha 1, poblíž metra C – Florenc). Pokud nám můžete více pomoci s akcí, napište nám na s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

Požadujeme okamžité zastavení dlouhotrvající přepravy zvířat včetně zastavení jejich vývozů do zemí mimo EU a nahrazení  přepravou masa, požadujeme dodržování zákonů a potrestání nelegálního jednání.  ZAPOJTE SE – zašlete email, žádost, ministrovi zemědělství.