Festival Evolution 2020

Děkujeme všem, kteří přišli k našemu stánku na Festivalu Evolution a podepsali novou petici za zastavení dálkových transportů zvířat. Uvádíme také snímky z besedy se Sandrou Pogodovou. Vzhledem k dopolednímu termínu a hygienickým opatřením nás tam bylo po skrovnu. Sandře děkujeme za její podporu a čas.