Dobytek pro Orient – když ochrana zvířat končí na hranicích EU

Bití, zraněni, vyčerpaní, dehydratovaní a vyhladovělí: nová reportáž Manfreda Karremanna „Le scandale du transport du bétail vers l’Orient“ (Skandál s přepravou dobytka do Orientu) znovu ukazuje, že není dodržováno právně závazné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU). Toto stanovisko nařizuje soulad s pravidly EU v oblasti dobrých životních podmínek (welfare) zvířat (nařízení  Rady o ochraně zvířat během přepravy č.  1/2005), a to i v případě  vývozu zvířat do konečného místa určení, které je v zemi mimo EU.  Avšak přepravovaná zvířata ztrácejí právní ochranu ihned po překročení hranice EU.

Mezinárodní trailer k dokumentu:

https://www.arte.tv/fr/videos/090636-000-A/le-scandale-du-transport-du-betail-vers-l-orient/