Mezinárodní den proti transportům zvířat

Krutost – týrání – brutální zacházení – děs – hrůza – protizákonná činnosti – lidská bezohlednost – zvrácenost – pokrytectví – bagatelizace – demagogie – podpora a přehlížení odpovědných orgánů EU a členských zemí, to vše jsou přízviska zvráceného obchodování se zvířaty.

 Zvířata, oběti zemědělského byznysu a lidské krutosti, jsou jako živé konzervy obchodována ze země do země, z unie na jiné kontinenty, z kontinentu na kontinent.

V roce 2020 – z ČR do zemí mimo EU: přes 50 000 dobytka do Turecka, Alžírska, Uzbekistánu, Libanonu, Iráku, Ruska (až na Sibiř), Kazachstánu, Tádžikistánu a dalších zemí Afriky a Asie (zdroj SVS).

V roce 2019 – z celé EU bylo vyvezeno přes 4 500 000 dobytka, ovcí a prasat pro chov, výkrm a jatka do zemí mimo EU. Především do Libye, Jordánka, Izraele, Saudské Arábie, Libanonu, Turecka a dalších zemí Afriky a Asie (zdroj Eurostat).  V muslimských zemích jsou zvířata zabíjena těžko popsatelným brutálním způsobem, za bití, týrání, bez omráčení.

zabíjení zvířat z ČR a EU v Libanonu a v Gaze

záběry 1

záběry 2  

záběry 3

Náklady s více než miliardou a půl drůbeže křižují ročně EU a směřují do zemí mimo EU, hlavně na Ukrajinu, do Běloruska, Ghany, Egypta, Maroka, Albánie.

Umíte si představit být zavřeni v horku nebo v zimě v těsném prostoru namačkáni jeden na druhého, ve vlastních exkrementech, bez vzduchu, bez vody, bez potravy, bez odpočinku, zraněni, nemocní, v agónii, mláďata bez matek, matky pár dní před porodem, dny a noci, mnoho dní a týdnů? S očekáváním dalšího násilí v cíli cesty, pokud ji přežijete? To je realita pro stovky miliónů až miliardy zvířat, která si ji nezvolila, jen jsou v rukách lidské zvrhlosti a brutality.

 www.stoptransport.cz

www.stoptransport.cz/zapojte-se

Svíčky za zvířata – oběti dálkových transportů

PETICE