Interpelace poslankyně Dany Balcarové na ministra zemědělství

Ve věci transportů zvířat předložila Dana Balcarová, poslankyně za piráty, písemnou interpelaci na ministra
zemědělství Miroslava Tomana. Odpověď ministra se většinou shoduje s textem Vyjádření MZe k přepravě zvířat, které je uvedeno na webu instituce (www.eagri.cz, ochrana zvířat). Text interpelace s odpovědí, sněmovní tisk 1213/0.

Dále odpověď obsahuje mnoho zavádějících a demagogických tvrzení, které v praxi de facto zaručují status quo pro byznys s obchodováním se zvířaty a jejich neustálé utrpení. V odpověďi se ministertvo nestydí uvádět ani nic neřešící argument, že vnitrostátní přeprava zvířat byla upravena pouze na 8 h, jakoby stovky tisíc zvířat nebyly z České republiky ročně  exportovány do zemí vzdálených až 7 000 kilometrů, kam krutá přeprava trvá několik dní i týdnů a kdy jsou zvířata v mnoha těchto zemích mimo Evropu mučena a brutálně zabíjena!

Zřejmě i díky kopírování odpovědi ministra z Vyjádření Mze k přepravě, „zapomněli“ zástupci ministra odpovědět na konkrétní dotaz poslankyně v interpelaci tj.: „… kdy se bude ministerstvo tímto rozsáhlým porušováním pravidel na ochranu zvířat během přepravy skutečně zabývat tak, aby toto protiuprávní jednání bylo ukončeno?“

K vyjadřování ministerstva k přepravě zvířat uvádíme náš komentář také v této zprávě.

„Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dozorovým orgánem – Státní veterinární správou ČR (dále také „SVS“) situaci pečlivě monitoruje a přijímá řadu opatření s cílem zamezit týrání zvířat během přepravy“. – z odpovědi ministra zemědělství na interpelaci poslankyně.

A tohle je skutečnost, jak jejich „opatření“ vypadají v praxi: