Napište unii: nechceme transporty zvířat!

EU otevřela do 12. 4. veřejnou konzultaci: Dobré životní podmínky zvířat – ochrana zvířat během přepravy

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13613-Dobre-zivotni-podminky-zvirat-ochrana-zvirat-behem-prepravy_cs

Zvířata si samotná ze svého utrpení nedokáží pomoci. Potřebují každého vnímavého ohleduplného člověka.

na www EU se uvádí:

„Na základě nových vědeckých důkazů budou pravidla EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy nahrazena novým nařízením s cílem zlepšit životní podmínky zvířat a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž pro podniky.

Nová opatření se zaměří zejména na:

  • způsobilost k přepravě
  • intervaly napájení a krmení
  • délku trvání cesty a doby odpočinku
  • vymezené prostory
  • dopravní prostředky
  • přepravní podmínky
  • vývoz do zemí mimo EU

Nařízení zjednoduší stávající pravidla a přispěje k udržitelnému potravinovému systému.“

Obáváme se, že cílem úprav je takové zjednodušení, které žádné zlepšení pro samotná zvířata nepřinese (a k udržitelnému potravinovému systému určitě nepřispěje). Přitom současný stav je více než kritický, stovky tisíc zvířat denně v transportech trpí. Trpí i poté, co dálkový transport přežijí: ve většině zemí mimo EU a Evropu je se zvířaty špatně zacházeno, před zabitím jsou bita a jinak týrána, zabíjení je často prováděno velmi krutým způsobem a za plného vědomí, bez omráčení (zejména v zemích muslimských). Slabou legislativu s názvem „na ochranu zvířat“ zamýšlí zástupci EU a většina ministrů zemědělství členských zemí ještě oslabit.

NAPIŠTE UNII: NECHCI TRANSPORTY ZVÍŘAT!

JAK NA TO:

Při otevření stránky s veřejnou konzultací posouvejte stránku dolů, dokud neuvidíte toto žluté okno „Zaslat připomínky“. Budete požádáni o přihlášení nebo vytvoření přihlášení. Poté budete požádáni o zadání textu, který má minimálně 4 000 znaků.

Zvířata nejsou uzpůsobena na to, aby byla přepravována. Trpí již po prvních km cesty. Přitom dálkové transporty a transporty mimo EU trvají dny i týdny, zvířata hynou v kamiónech, lodích, při čekání na horkém slunci, ve vedru, ve vlastních výkalech, namačkaná, zraněná, vyčerpaná….

Jejich přirozeností je žít ve volném ustájení s přístupem na pastvinu nebo volně venku s možností úkrytu před vlivy počasí, ve skupině zvířat svého nebo podobného druhu, se svými mláďaty, s možností výběru – volby (zda se budou pást či se krmit nebo zkoumat své okolí; kde a kdy budou odpočívat; s kým utvoří vazby; mláďata, aby měla možnost si hrát a zkoumat své prostředí a učit se od dospělých jedinců a své matky,…) viz etologie. 

Telátka, většinou jako vedlejší produkty mléčného průmyslu, křižují EU již od 15. dne svého věku. Jen z ČR  je jich ročně vyváženo několik desítek tisíc do jižní Evropy, zejména do Španělska. Navyklá jen na mlezivo, mléko nebo mléčné náhražky, neumí a neznají pít vodu, neumí pít z napáječek ve vozidle (pokud fungují, pokud se k nim tele vůbec dostane, pokud nejsou špinavé od výkalů, pokud je v nich voda a pokud není teplá), zoufale volají o pomoc.

Pro zvířata je vhodná maxim. teplota prostoru do 22°C, případně 25°C, i v přepravním prostoru. Pokud je venkovní teplota 30°C, uvnitř vozidel stoupne na 40°C, při stání i na 50°C. Transporty projíždějí několik zemí, počasí je v každé jiné. Horko je většinu roku v zemích jižní Evropy, v severní Africe, v Arabských zemích, teploty výrazně stoupají na Blízkém a středním východě. Je nemožné zajistit zvířatům pro ně vhodnou teplotu i dodržovat teplotu stanovenou současným nařízením Rady o ochraně zvířat během přepravy, které udává maxim. teplotu uvnitř vozidla: do 30°C, +/- 5°C. Teplotu odpovědné orgány EU kontrolují výjimečně. V zemích mimo EU jsou unijní zvířata ponechána napospas zlému osudu. (A současné klimatické změny vlivem činnosti člověka neustále teplotu vzduchu zvyšují.)

Vývoz zvířat do zemí mimo EU (tzv. třetích zemí) je vrcholem ledovce týrání zvířat během přepravy a toho, co se s nimi zde děje poté. Při překročení hranice EU se na zvířata nevztahuje ochrana předpisů EU (i když velmi slabých), ani jejich vymahatelnost. Ve třetích zemích nemá kdo činnost přepravních společností sledovat a noví majitelé unijních zvířat nebo organizátoři přepravy či obchodní společnosti bývají ze zemí mimo EU. Třetí země nemají povinnost dodržovat předpisy stanovené EU týkající se exportu zvířat, nemají povinnost poskytovat EU informace o tom kdy, kde, jak a v jakých podmínkách zvířata z unie u nich skonala, jak byla zabita, poražena. Pouze nevládní organizace se svými omezenými zdroji pořizují důkazy o nevhodném zacházení se zvířaty z unie a jejich týrání v zemích mimo EU.

Limity pro cesty, doby pro zastavení a vyložení zvířat pro jejich odpočinek po dobu 24 h, napojení a nakrmení, nelze v praxi reálně plnit ani v EU. I řidiči mají stanovené doby jízdy, dále čekání na hranicích, nákazová situace nebo podezření na nákazu často brání ve vyložení zvířat na odpočinkových místech.

Nezřídka třetí země „zásilky“ zvířat odmítají z podezření na nákazu, kvůli „špatně“ vyplněným dokumentům a zvířata nedovolí vyložit. Ta pak dál a dál trpí a hynou uvězněná ve vozidlech nebo v lodích.

lodě Karim alah, Elbeik

živoření unijních zvířat ve třetích zemích

transport býčků z ČR do Turecka a těch, co přežili dál do Iráku, video

globální export s hospodářskými zvířaty, video

zvířata končí jinde navzdory oficiální destinaci, brutálně zabita na Blízkém východě

Proto je celý systém přepravy zvířat špatný. Nelze zvířatům zajistit ochranu před utrpením.

NAMÍSTO ZVÍŘAT JE NUTNÉ přepravovat MASO, ŽIVOČIŠNÉ POTRAVINY, GENETICKÝ MATERIÁL (sperma, embrya), to se již děje, ale v omezené míře. Je nutné nastavit ekonomické nástroje tak, aby zvýhodňovaly přepravu výše uvedeného. To všechno je možné. Samozřejmě upřednostňování rostlinné stravy a ponechání zvířatům jejich přirozenou délku života.

Dokonce porážku zvířat způsobem halal pro muslimské země, lze provádět s omráčením a může být prováděna v zemích narození zvířat.

Důkazy o utrpení zvířat, podněty, návrhy předáváme politikům a EU přes 25 let. A stále je ignorují. Předpisy ovlivněné agrárním průmyslem schvalují tak, aby v praxi byla dlouhotrvající přeprava zvířat stále možná, navzdory neustálým žádostem spolků za práva zvířat a ochranu zvířat a žádostem občanů EU. Poslední průzkum EU (Eurobarometr) o názorech občanů EU na přepravu zvířat (a také na chov zvířat v klecích) je z listopadu 2023, kdy 83 % dotázaných uvedlo, že délka cesty u přepravy zvířat pro komerční účely v EU nebo z EU by měla být omezena.

Ekonomicky to vypadá, že chovatelé v ČR dostanou za prodej zvířat do zemí mimo EU obdobnou cenu za 1 kg živé váhy jako při prodeji do jiné členské země, která nabízí více než jatka v ČR. Hlavní zisk z exportů mimo EU mají překupníci. Bývají často ze zemí mimo EU a tak např. daně aj. odvody neputují zpět do EU. Dále probíhají významné importy masa do zemí EU, zejména z Brazílie. Do ČR je importováno maso z jiných členských zemí, většinou ve větším množství než vyvezené maso z ČR. A tak argument, že vývozy zvířat do třetích zemí musí trvat, aby se udržela konkurenceschopnost chovatelů v EU a v ČR není na místě.

Skutečně ohleduplní chovatelé prodávají svá zvířata na jatka v zemi narození zvířat nebo jen do země sousední. Jsou chovatelé, kterým se podařilo postavit porážecí linku na svém hospodářství a zvířata nezažívají žádný transport, např. www.biofarma.cz. V čl. zemích, včetně ČR, existují návrhy na možnost porážení zvířat na farmách a odvezení jejich těl ke zpracování do blízké lokality.