Plavidla uvízlá ve Středozemním moři od prosince 2020

Již dva měsíce přežívá a hyne 2 671 skotu domácího ve dvou nákladních lodích, které v prosinci vypluly ze španělského přístavu do Libye. Po mnoha dnech cesty Libye zvířata odmítla z důvodu infekční nákazy. Návrat plavidlům neumožnilo ani Španělsko.

Loď Elbeik opustila Tarragonu (Španělsko) loni v prosinci a do Tripolisu (Libye) dorazila 10. ledna 2021. Protože bylo shledáno, že 1776 skotu má příznaky katarální horečky ovcí, zvířata byla odmítnuta. Elbeik opustila přístav s plným nákladem 15 dní po příjezdu. Od té chvíle bylo plavidlo se zvířaty zahlédnuto u Lampedusy (Itálie), Alexandrii (Egypt) a u Kypru, kde byla vyložena některá zvířata. Podle anonymních informací poskytnutých organizaci Animal Welfare Foundation, která případ sleduje, je většina zvířat stále na palubě a lodi dochází krmivo. Nyní čekáme na informace, zda-li se mohli na loď dostat alespoň úřední veterináři.

Plavidlo Elbeik na snímku z roku 2020

Stejný osud postihl 895 skotu naloženého v Cartageně (Španělsko) na loď Karim allah: po příjezdu do Tripolisu (Libye) byl skot odmítnut jako podezřelý z nemoci katarální horečky ovcí. Poté, co byl odmítnut i tuniskými přístavy, se plný náklad dostal do Augusty (Itálie). Zde byla zvířata poté, co byla na palubě déle než jeden měsíc, „částečně vyložena“, ale nevíme detaily. Poté bylo plavidlo ukotveno poblíž Cagliari (Itálie), ale nikdo neví, kolik zvířat zůstalo na palubě.

Podle informací starých dva dny, je plavidlo Karim allah v zátoce Cartagena ve Španělsku. Zakotvení v přístavu mu nebylo povoleno a proto na něj nemají úřístup úřední veterináři. Není známo, kolik zvířat je mrtvých a kolik ještě žije.

 

Karim allah, srpen 2020

Eurogroup for Animals žádala o pomoc Evropskou komisi, zalarmovala evropské poslance sdružené ve výboru pro ochranu zvířat a vyšetřovacím výboru o porušování ochrany zvířat při přepravě, ve spolupráci s Animal Welfare Foundation žádají španělské orgány  a ministerstvo, aby jednaly a pomohly přeživším zvířatům a také sdílely informace o situaci zvířat.

Navzdory skutečnosti, že čl. 11 odst. 1 písm. B) nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy vyžaduje, aby příslušné orgány udělovaly povolení přepravcům pouze v případě, že poskytnou nouzový plán pro případ mimořádných událostí, tato tragédie opět potvrzuje, že nouzové plány neexistují a že rozhodnutí Soudního dvora EU (C-424/13) o dodržování EU předpisů o ochraně zvířat během přepravy až do úplného cíle cesty zůstává systematicky ignorováno.

nakládání zvířat na Elbeik, snímek z r. 2020

 

nakládání zvířat na Elbeik v Tarragoně, rok 2020

 

podmínky pro zvířata na Karim allah, snímek z r. 2016