Nová pravidla, schválená Evropskou komisí, pro přepravu zvířat po moři jsou nedostatečná

Minulý týden Evropská komise představila nová pravidla* pro přepravu zvířat po moři. Zatímco občanská společnost a evropští občané očekávají skutečnou změnu v této oblasti, nová pravidla se dotýkají pouze špičky ledovce problémů, které je třeba řešit, aby zvířata netrpěla a byla dálkové přepravy ušetřena. S ohledem na nadcházející revizi nařízení o ochraně zvířat během přeravy by se mělo udělat více.

17. února 2023 přijala Evropská komise (EK) prováděcí předpis s cílem usnadnit inspekce a úřední kontroly na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat. Nařízení ukládá pravidla pro zaznamenávání, uchovávání a sdílení záznamů o úředních kontrolách, pohotovostní plány pro případ nouze, schvalování plavidel a minimální požadavky použitelné na výstupní místa pro přepravu zvířat po moři .

Zdá se, že nová ustanovení řeší především administrativní mezery. Jako takové budou mít omezený dopad na lepší ochranu zvířat během dlouhých a náročných námořních cest. Vytvoření nové elektronické databáze, kterou budou sdílet všechny členské státy, umožní sdílení informací o podmínkách lodí a o úředních kontrolách. I když by se v zásadě mohlo jednat o pozitivní vývoj, taková databáze je bezzubým nástrojem, pokud jde o přepravu do destinací mimo EU, o nichž se nemluví.

Nová pravidla stanoví, že lodě musí kontrolovat odborníci (úřední veterinární lékař a námořní odborník), ale nezmiňuje se o zvýšení důkladnosti kontrol. Nezapomínejme, že pouze 6 % ze 78 plavidel pro přepravu hospodářských zvířat schválených v EU bylo účelově vyrobeno pro přepravu zvířat a jen v období 2019–2020 bylo zjištěno nejméně 2 504 nedostatků.

Další novinkou je, že při první plavbě schváleného plavidla musí být přítomen úřední veterinární lékař. Vzhledem k délce trvání a rizikům pro zvířata, která jsou spojena s takovými cestami, by měl být na všech cestách a ve všech fázích cesty přítomen úřední veterinární lékař.

I když je dobré, že jsou stanoveny minimální požadavky na kontrolní stanoviště na výstupních bodech námořního přístavu, pokud je další část cesty plánována po silnici, kontroly během příjezdu, vykládání a dalších fází přepravy po příjezdu zůstávají nepokryté.

 

Nařízení o ochraně zvířat během přepravy je v současné době revidováno EK a očekáváme nový návrh do konce roku. Tento nový návrh by měl vzít v úvahu:

Doporučení vyšetřovacího výboru pro přepravu zvířat (ANIT)

Nejnovější vědecké stanovisko úřadu EFSA o dobrých životních podmínkách zvířat během přepravy.

Požadavky evropských občanů za ukončení dálkových transportů, které se zřetelně objevují v mnoha veřejných kampaních jako „8 hodin/8 hours“, „Stop the Trucks“ a „No Animal Left Behind“

 

Eurogroup for Animals a jejích více než osmdesát členů jasně žádají:

Zakázat přepravu živých zvířat do třetích zemí/území (mimo EHP)

Stanovit druhově specifické snížené maximální doby přepravy.

Zakázat přepravu jednodenních kuřat a neodstavených telat mladších 12 týdnů.

Přepravní časy do „začátku“, tj. od okamžiku nakládky a do konce , do okamžiku „vykládky“.

– podle tiskové zprávy Eurogroup for Animals

 

plavidlo přepravující hospodářská zvířata z Evropy na Blízký východ, kotvící v chorvatském přístavu na Istriji

 

*PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/372 ze dne 17. února 2023, kterým se stanoví pravidla pro zaznamenávání, uchovávání a sdílení písemných záznamů o úředních kontrolách prováděných na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, o pohotovostních plánech pro plavidla pro přepravu hospodářských zvířat v případě mimořádných událostí, o schvalování plavidel pro přepravu hospodářských zvířat a o minimálních požadavcích platných pro výstupní místa