1. část Petice jsme předali ministerstvu zemědělství

Petici za ukončení krutých dálkových transportů zvířat a za export masa, za chov a dožití zvířat co nejblíže místu jejich narození““, její 1. část obsahující 5 309 jmen, jsme předali 8. února ministerstvu zemědělství. Petici přijal jeho tiskový mluvčí V. Bílý.

 

 

Společnost pro zvířata petici zahájila z důvodů dlouhodobého utrpení hospodářských zvířat během
přepravy,
dlouhodobého přehlížení této skutečnosti ze strany odpovědných úředníků a politiků České
republiky,
přispívání k pokračování tohoto strádání zvířat podporou přepravy zvířat (na jatka, na výkrm, na
chov) místo podpory exportu masa (a jatečných půlek, genetického materiálu), přehlížení platné legislativy EU a přehlížení rozhodnutí či doporučení
jejich dalších orgánů ve prospěch zamezování dlouhotrvající dálkové přepravy hospodářských zvířat.

Zároveň žádáme ministerstvo o odpověď, kdy a jakým způsobem naplní požadavky petice.

Petice stále trvá, podpořte ji svým jménem www.stoptransport.cz/petice

Při přepravě – transportech zvířata zažívají veliké utrpení. Statisíce až miliony jsou jich ročně exportovány z České republiky, uvnitř EU a do zemí mimo EU.  Z unie směřují milióny zvířat skotu domácího a ovcí do zemí na Blízkém východě (především do Turecka a přes Turecko dál…), do severní Afriky, do Ruska a dál do Asie. Jsou to kruté transporty smrti bez slitování. V mnoha zemích, zejména mimo Evropu, je se zvířaty zacházeno velmi brutálně a jejich zabití předchází mučení a usmrcení způsobem, který je v EU zakázán.

MZe svým dlouhodobým přístupem a politikou toto kruté zacházení se zvířaty, bohužel, trvale podporuje.
 

 celý text: Petice za ukončení dálkových transportů se zvířaty a za export masa, za chov a dožití
zvířat co nejblíže místu jejich narození

motto: „Zvířata jsou živí cítící tvorové, stejně jako my lidé. Nejsou zboží.


My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme vládu a Parlament ČR o přijetí legislativy a její
provedení v praxi, jenž zajistí:

aby zvířata (používaná pro hospodářské účely) život žila a dožila na jednom místě nebo poblíž místa
narození;

maximální limit 4 h (drůbež) a 6 až 8 h (skot, prasata, ovce a ostatní savci) pro přepravu na jatka,
na výkrm a odchov/chov, bez výjimek a včetně čekání, nakládání a vykládání;

nahrazení dlouhotrvající přepravy zvířat přepravou masa, jatečných půlek a dalších živočišných
produktů;

vytvoření ekonomických motivačních nástrojů pro výše uvedené požadavky;

porážku a usmrcování zvířat u místa jejich narození, co nejrychleji a za přivedení do stavu
bezvědomí předchozím omráčením, bez výjimek;

výrazně postihnout fyzické a právnické osoby za protiprávní jednání v oblasti ochrany zvířat během
přepravy a při porážení/usmrcování zvířat.