Odpověď z Evropské komise: zvířata v plavidlech

Na konci března jsme obdrželi odpověď z odboru ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů (DG Health), komisařky S. Kyriakides. Byla to reakce na naše žádosti: 1) aby zvířata z plavidla Elbeik byla vyložena ve Španělsku a nebylo jejich majitelům umožněno zvířata dále transportovat do země mimo EU; 2) aby zahájili provádění nutných kroků vedoucích k rychlému zákazu exportu zvířat z EU do zemí mimo EU.

V odpovědi odbor popisuje situaci se zvířaty v plavidlech Karim allah a Elbeik, píše, že o situaci věděl od poloviny února a jednal společně s dotčenými členskými zeměmi (Španělsko, Řecko, Itálie).  Uvádí, že členské země mají jen omezené možnosti kontroly plavidel a omezený přístup na ně.   Zmiňuje i konečné rozhodnutí španělských orgánů, tj. zvířata vyložit a nutně porazit.

Na naši žádost v bodu 2) odbor konkrétně nereaguje. Pouze uvádí, že „komise zváží veškerá nezbytná následná opatření týkající se podmínek, za kterých byl vývoz těchto zvířat prováděn, s cílem určit odpovědnosti a ponaučení.“

Tohle však nestačí. 

 

ubohá zvířata v lodi Elbeik

ubohá zvířata v lodi Elbeik