Podpořte petici za ukončení dálkových transportů se zvířaty z ČR

Petice dále žádá, aby se místo živých zvířat exportovalo maso, aby chov a dožití zvířat proběhlo co nejblíže místu jejich narození. Tzn. zvířata by měla být porážena nejlépe přímo v České republice. Jedině tak lze zabránit utrpení, které na zvířata čeká při dlouhotrvající přepravě a následném krutém zacházení v zemích mimo EU, zejména v zemích Blízkého východu a v Africe.

Ke zvážení podepsání petice Vás vyzývá Sandra Pogodová – patronka naší kampaně Stop transportům se zvířaty. Petice je určena vládě a Parlamentu.

 

PROČ PODEPSAT PETICI?

  • Protože zvířata při přepravě nesnesitelně trpí. Jsou přepravována do zemí vzdálených dny, ale i týdny cesty (!) v přeplněných kamionech a lodích, navzdory mrazu, nebo naopak vedru, bez možnosti odpočinku. Mohou být ušlapána nebo hynou vyčerpáním.
  • Protože každým rokem jsou to statisíce (a s drůbeží miliony) zvířat exportovaných z ČR na dlouhé vzdálenosti v rámci EU a do třetích zemí, tj. mimo EU:
Z ČR do EU bylo podle údajů Státní veterinární správy oficiálně vyvezeno v roce 2020: 207 733 skotu, 452 056 prasat, 19 446 ovcí a 98 666 101 ptáků – drůbeže.
Do zemí za hranicemi EU to bylo v roce 2020 z ČR, podle oficiálních údajů SVS, u skotu skoro 50 000 zvířat (Alžírsko 4 025, Irák 1000, Kazachstán 581, Libanon 3 431, Rusko 1 080, Tádžikistán 432, Turecko 29 418, Uzbekistán 7 252 zvířat). A jednodenních kuřat přes 8 700 000 (!)
  • Protože oficiálně udávané počty exportovaných zvířat z ČR jsou na základě našich důkazů ve skutečnosti mnohem vyšší: zvířata oficiálně určená do jiného státu EU jsou odtud za pár týdnů či měsíců přeprodána do třetí země na Blízkém východě nebo v Africe. Naše úřady se tuto skutečnost nikdy nedozví.
  • Protože na konci cesty (zejména v zemích Afriky a Blízkého východu) jsou zabíjena velmi brutálním způsobem v rozporu s civilizovanou společností a legislativou EU a Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).
  • Protože potřebujeme Vaši pomoc. Podpora veřejnosti je klíčová. Díky podpoře veřejnosti se podařilo, že Evropská komise nově vzešlá z voleb v roce 2019, již neignoruje rozsáhlé porušování nařízení o ochraně zvířat během přepravy, ale jedná. V letošním roce připravuje revizi tohoto nařízení s vědomím, že veřejnost si nepřeje toto týrání zvířat. Díky pomoci veřejnosti funguje v Evropském parlamentu výbor pro vyšetřování porušování tohoto nařízení.

 

Býk je v přístavu jeřábem nakládán na loď!

foto: Animals International