Požadavky Zeleného kruhu a Klimatické koalice pro novou českou politickou reprezentaci

V rámci našeho členství v asociaci ekologických neziskových organizací „Zelený kruh“ jsme se podíleli na požadavcích Zeleného kruhu a Klimatické koalice pro novou českou politickou reprezentaci.

Do bodu: „Podpora udržitelného a přírodě blízkého zemědělství a lesnictví“ jsme připojili: „Ministr zemědělství by měl respektovat evropskou legislativu a rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se trýznivých transportů hospodářských zvířat zvláště do zemí nesousedících s ČR a mimo EU.“

znění Požadavků