Právní analýza –  transporty se zvířaty, tragédie na mořích

Nová zpráva zkoumá role a odpovědnosti, španělské orgány jsou příčinou krize na moři a

ohromného utrpení zvířat

Ze zprávy jasně vyplývá, že španělské, turecké a libyjské orgány spolu s vývozci, přepravci a orgány EU nesou odpovědnost za mnohonásobné porušení legislativy a především za utrpení a smrt přes 2 600 zvířat, skotu z EU. Zvířata od prosince 2020 do března 2021 křižovala Středozemní moře, uvězněna v plavidlech Karim allah a Elbeik, když byla prodána z EU na zabití do Turecka a poté do Libye. V březnu 2021 veterinární inspekce Španělska nalezla zvířata v obou plavidlech polomrtvá.

Eurogroup for Animals a její člen Animal Welfare Foundation předložily právní analýzu krize a tragédií obou plavidel se zvířaty odpovědným orgánům EU: komisaři EU pro zemědělství, komisařce EU pro zdraví a bezpečnost potravin, předsedkyni a členům vyšetřovacího výboru o porušování ochrany zvířat během přepravy Evropského parlamentu (ANIT committee) a také veterinárním atašé členských zemích.

Příběh dvou lodí se zvířaty, které vypluly ze Španělska v prosinci 2020 (Karim allah a Elbeik) zaplnil titulky po celém světě, ale žádná včasná intervence pro záchranu naložených zvířat nebyla odpovědnými aktéry podniknuta. Obě plavidla, plně naložená skotem z EU, byla odmítnuta v Libyi a Turecku, kvůli podezření na infekční katarální horečku ovcí (bluetongue disease).

Zvířata nedobrovolně strávila tři měsíce uzavřena v lodích ve Středozemním moři i kvůli snaze majitelů zvířat najít přístav a další kupce zvířat v zemích mimo EU.

Teprve až v březnu 2021 bylo plavidlům nařízeno, aby se vrátily zpět do Španělska, kde bylo 2 600 skotu (býčků a jalovic) nouzově zabito kvůli tragickému zdravotnímu stavu, na základě doporučení španělské veterinární inspekce.

Eurogroup for Animals (EfA) a její člen Animal Welfare Foundation (AWF) případ zvířecí tragédie důkladně sledovaly a po skončení ságy zadaly právní kanceláři Joaquín Ortega Abogados, S.L. ke zpracování hloubkovou analýzu za účelem zjištění rolí a odpovědností aktérů zapojených do přepravních operací se zvířaty.

Analýza právníků:  Accountability Report: the Karim Allah and Elbeik’s crises. Animal welfare during sea transport, česky název: „Zpráva o odpovědnosti: krize plavidel Karim allah a Elbeik. Dobré životní podmínky zvířat během přepravy po moři“, byla předána společně se souhrnem připraveným Eurogroup for Animals. Právní analýza potvrdila, že dobré životní podmínky zvířat na palubě těchto plavidel pro přepravu hospodářských zvířat byly vážně porušeny. Nalezla mnoho porušení legislativy. Mezi nimi následující:

  • Španělské orgány vydaly osvědčení o vývozu v rozporu s právními předpisy, dohodami a pokyny použitelnými na tyto případy a neposkytly další informace upřesňující, že zvířata pocházela ze dvou oblastí bez katarální horečky ovcí, což ve skutečnosti začalo celou krizi.
  • Turecké a libyjské orgány nesplnily požadavky stanovené Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) stanovující, že v případě odmítnutí plavidla přepravující zvířata by mělo být jako první zohledněno zajištění dobrých životních podmínek zvířat.
  • Vývozci nepožádali kapitány plavidel, aby se okamžitě vrátili do Španělska po odmítnutí v Libyi, a jsou tak odpovědni za dlouhodobé průtahy, které způsobovaly utrpení zvířat.
  • Přepravci po moři neměli pohotovostní plány pro nouzové situace.
  • Dopravci nesplnili požadavky OIE a přepravovali zvířata, která byla v kritických podmínkách a v kritickém stavu.

Právní analýza uvádí: Utrpení zvířat se zbytečně prodlužovalo, protože nebylo kapitánům plavidel nařízeno, aby se vrátili do původního přístavu (Cartagena), pravděpodobně kvůli ekonomické ztrátě, kterou by přerušení cesty znamenalo. Chybějící certifikáty pro minimálně 134 zvířat (v lodi Elbeik) nebyly požadovány. Posádce nebyly poskytnuty žádné léky pro minimální péči o zvířata, která byla po doplutí do Cartageny v dezolátním bezútěšném stavu. Chyběla podestýlka, zvířata stála a ležela ve vrstvě výkalů. Mrtvá byla házena do moře.

Ze záznamů inspekce španělských státní veterinářů:

Zvířata držená v lodi Karrim allah: „85 % zvířat má zjevné kožní infekce charakterizované kombinací alopecie, odlupováním, hyperkeratózou (nadměrné rohovatění, zdrsnění kůže), strupy a seborey (forma dermatitidy, zánětu kůže). Zvířata mají také zranění způsobená houbovými infekcemi. “

„Některá zvířata vykazují ve výšce posledního krčního obratle silnou hyperkeratózu, loupání a krustování.“ To spolu s podobnými lézemi, které mají některá zvířata také v oblasti očí, se záněty očních víček (blefaritida) a se záněty spojivek (konjunktivitida), může ukazovat na přítomnost parazitární infekce, jako je svrab. “ „Kovové struktury pro oddělení boxů a ventilačních rozvodů jsou poškozeny, zoxidovány, nedostatečně natřeny a kusy chybí.“ „Je pozorováno, že žádný z kotců není vystlán stelivem nebo jiným absorpčním materiálem.“  

fota – skot v Karim allah, přibližně únor 2021

 

 

Zvířata držená v lodi Elbeik: „Nejvýraznější v době kontroly je obecně špatný stav zvířat na všech palubách, některá z nich v pokročilé kachexii, pravděpodobně kvůli nedostatku krmení. […] Některá z těchto kachektických zvířat byla ve stavu otupělosti, nemohla otevřít oči nebo reagovat na podněty. […]. Přesněji řečeno, byla nalezena zvířata se zlomenými rohy, keratokonjunktivitidou, vředy na rohovce, zlomenými ocasy, ranami na kůži a bylo nalezeno zvíře se zlomeninou levé zadní končetiny.“

„Boxy pro zvířata jsou ze železných trubek, bez dostatečné údržby a jsou rezavé.  Z rozbitých dílů trčí železné konce.  Několik oddělovacích trubek je zcela nebo částečně demontovaných a jsou vhozeny do boxů mezi zvířaty.“

fota – zvířata v lodi Elbeik, přibližně únor 2021

zvířata v lodi Elbeik

 

 

Analýza zřetelně uvádí: Všechny tyto orgány: španělské, turecké a libyjské kompetentní orgány, jakož i samotná Evropská komise, navíc jednaly pasivně. To umožňovalo pomalost přílišného byrokratického procesu a negativně ovlivňovalo podmínky pro více než 2 600 zvířat a prodlužovalo jejich utrpení o více než tři měsíce.

Vzhledem k mnoha porušením legislativy zjištěných právní analýzou, uvádí právní firma možné právní kroky týkající se zúčastněných aktérů.

———————————————————–

„Celý systém s dlouhotrvající přepravou zvířat včetně jejich vývozů do zemí mimo EU je špatně a je to trvalý zločin na zvířatech. Zvířata jsou živí tvorové, nikoliv kusy materiálu nebo živé konzervy! Trpí již při čekání, při prvním nakládání, při prvních kilometrech cesty. Dokonce i legislativně je EU uznala „cítícími bytostmi“ ve své smlouvě z roku 1997. Kolik zvířecích tragédií ještě byrokraté bez citu a svědomí v EU a v členských zemí potřebují?“ připojuje Dita Laura Michaličková, Společnost pro zvířata

Vyzýváme Komisi EU a výbor ANIT Evropského parlamentu, který v současné době tento druh přepravy zvířat vyšetřuje, aby prošetřily a vyvodily odpovědnost vůči zúčastněným stranám za porušení stávajících předpisů pro přepravu zvířat.

Požadujeme definitivní zákaz dálkových transportů se zvířaty včetně zákazu jejich vývozu do zemí mimo EU.  Místo zvířat lze exportovat maso, jatečné půlky, živočišné potraviny a genetický materiál.

další informace: www.stoptransport.cz/aktualne

video Elbeik 1

video Elbeik 2

 

mrtvý dobytek je vykládán z lodi Elbeik, cca 20. 3. 2021, foto Four Paws

 

odkazy:

Summary of the Accountability Report
Accountability Report: the Karim Allah and Elbeik’s crises. Animal welfare during sea transport
A strategy to reduce and replace live animal transport
Live animal transport: time to change the rules 

Od února 2021 protestovaly organizace za práva zvířat z EU, včetně Společnosti pro zvířata, proti bezohlednému přístupu ke zvířatům a žádaly jsme orgány EU (DG Health, DG Agri), orgány a velvyslance Španělska, aby okamžitě zakročily, povolaly obě plavidla zpět do Španělska a pomohly zvířatům. Do zasílání emailových žádostí na tři EU místa se zapojilo také přes 130 příznivců Společnosti pro zvířata:

Děkujeme všem, kdo se zapojili do emailové akce