Soudní dvůr EU: členské státy mohou požadovat omračování před usmrcováním zvířat

 

podle tiskové zprávy Eurogroup for Animals

Dobrá zpráva v ochraně zvířat a jejich welfare: rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie potvrzuje právo členských států zavést povinné omračování před porážkou.

Dnešek (17. 12. 2020) je historickým dnem, protože Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že členské státy mohou požadovat povinné omračování před usmrcováním. Případ vznikl na základě zákazu přijatého vlámskou vládou (BE) v červenci 2019, který stanovil, že omračování je povinné i pro získávání masa prostřednictvím tradičních židovských a muslimských obřadů.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200163en.pdf

Rozhodnutí soudu uvádí, že vlády EU mohou legitimně zavést povinné reverzibilní* omračování v rámci čl. 26.2 písm. c) nařízení Rady 1099/2009 (o ochraně zvířat při usmrcování) s cílem zlepšit dobré životní podmínky (welfare) zvířat během usmrcování prováděných v rámci náboženských obřadů.

Soud zřetelně stanovuje, že nařízení Rady o usmrcování zvířat „nevylučuje, aby členské státy ukládaly povinnost omračovat zvířata před usmrcením, což platí rovněž v případě porážky předepsané náboženskými obřady“.**

Tento rozsudek považuje nejnovější vývoj v oblasti reverzibilního omračování za metodu, která úspěšně vyvažuje určitý rozpor mezi náboženskou svobodou a ochranou zvířat. Rozsudek dochází k závěru, že „opatření obsažená ve (vlámské vyhlášce) umožňují nastolení spravedlivé rovnováhy mezi nutností, aby welfare zvířat bylo zajištěno a svobodou židovských a muslimských věřících projevovat svá náboženství “.

Eurogroup for Animals případ Soudního dvora bedlivě sledovala a v říjnu 2020 zveřejnila průzkum veřejného mínění, který ukazuje, že občané EU nechtějí, aby zvířata byla usmrcována při plném vědomí.

„Nyní je jasné, že naše společnost nepodporuje, aby zvířata v nejkritičtější fázi svého života nepatřičně trpěla.“ Výsledek také uvádí, že welfare zvířat a náboženská svoboda mohou jít dohromady. Reverzibilní omráčení umožňuje úspěšně vyvážit určitý rozpor mezi náboženskou svobodou, vyjádřenou rituálním zabíjením, a zájmem o dobré životní podmínky zvířat podle současných právních předpisů EU. K akceptaci omračování před zabitím náboženskými komunitami postupně dochází v zemích EU, i v zemích mimo EU. Nyní je čas, aby EU v příští revizi nařízení o porážení zvířat stanovila omračování zvířat před porážkou jako povinné, “uvedla Reineke Hameleers, výkonná ředitelka, Eurogroup for Animals.

V průběhu let odborníci vyjádřili obavy ohledně závažných důsledků pro zvířata při usmrcování  bez předchozího omráčení (FVE, 2002; EFSA, 2004; BVA, 2020), jak uznal sám Soudní dvůr, v jiném případě (C-497 / 17).

Případ se nyní vrátí k flanderskému ústavnímu soudu, který musí rozhodnutí Soudního dvora potvrdit a provést. Bezprostřední revize nařízení o porážení zvířat, která byla oznámena Evropskou komisí v rámci strategie EU „z farmy na vidličku“, dává šanci věc dále ujasnit tak, aby omračování zvířat bylo před porážkou (podříznutí hrdla nebo jen krkavic) vždy povinné.

 ——————————————–

*reverzibilní omráčení: vratné, např. s přiložením nabitých elektrod k hlavě, zvíře musí být vykrveno do 15 – 23  sekund, aby opět nenabylo vědomí

**halal – muslimský způsob zabíjení zvířat, košer – židovský; zejména při halal způsobu zažívají zvířata několika minutové trýznění; zvířata z EU (dobytek a ovce) jsou navíc v milionových počtech vyvážena do muslimských zemí mimo EU, kde je halal způsob praktikován velmi brutálně

https://stoptransport.cz/cat/dukazy/

 

 

Notes

Opinion poll on slaughter 

Summary of the Court of Justice of the European Union (CJEU) case C-336/19

Amicus Curiae on CJEU case

Advocate General opinion

 

Společnost pro zvířata je členem Eurogroup for Animals