Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy v Evropském parlamentu

V létě 2020 byl zřízen tento vyšetřovací výbor složený ze 30 europoslanců (European Parliament Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport (ANIT). Dosud měl výbor již několik zasedání, při nichž se setkal s některými ministry členských zemí, se zástupkyní Evropské komisařky a se zástupcem Evropského účetního dvoru. Výbor má k dispozici důkazy o utrpení zvířat během přepravy při usmrcování v zemích mimo EU a o rozsáhlém nedodržování legislativy. Mimo jiné pracuje na přípravách pro změnu nařízení o ochraně zvířat během přepravy, které v celém svém rozsahu selhalo.  

Výbor vznikl z nově zvolených evropských poslanců v roce 2019. Tehdy se podařilo oslovit kandidáty hlavních politických stran z celé EU z nichž se 1/3 zavázala k činnosti pro skutečnou ochranu zvířat. A to i díky Vaší pomoci, kdo jste nám v rámci kampaně Vote for Animals pomohli a dali hlas těmto kandidátům.