To musí vidět chovatelé a jejich svazy

Chovatelské svazy tzv. hospodářských zvířat, sdružují většinu chovatelů. Svým rozhodováním o osudech zvířat mohou výrazně ovlivnit způsob zacházení se zvířetem a způsob ukončení jeho života. Stačí mít úctu a vztah ke zvířeti jako k živému cítícímu tvorovi, obchodovat se zvířaty jen tam, kde budou zajištěny podmínky pro další důstojný život zvířat a jejich porážka (zabití) podle platné legislativy EU a ČR. Chovatelé musí vědět k čemu svou činností a rozhodováním a možná nevědomostí přispívají. Musí vědět jaká muka zvířata při dlouhých transportech zažívají a jaké konce je čekají na jatkách, která neplní platnou legislativu EU a OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) a na jatkách v zemích mimo EU, kde již nedodržují žádná pravidla. Většina zemí mimo EU, kam jsou zvířata exportována, jsou navíc země muslimské, kde zvířata – po vysilujícím transportu – končí děsivým způsobem: za plného vědomí je jim přeťato hrdlo, doslova rozříznut krk. Vědí o tom jejich původní majitelé v ČR v jejichž chovech se zvířata narodila? Věříme, že mnoho chovatelů by svá zvířata nevystavilo těmto brutalitám, osobně takové chovatele známe. Pomůžete nám? Je nutné informovat o utrpení zvířat při dlouhých transportech co největší množství chovatelů, jejich svazy a organizace. Vyzvat je, aby zvířata nechávali porážet co nejblíže místu jejich narození a podporovali tak přepravu masa a živočišných produktů na dlouhé vzdálenosti.

ZAPOJTE SE A POŠLETE E-MAIL CHOVATELŮM A SVAZŮM  

Děkujeme vám! Zvířata se neumí samotná bránit, ani se dostat ze špatných podmínek, do kterých je uvrhla lidská ruka. Děkujeme vám, kdo jste již prostřednictvím našeho předchozího formuláře email chovatelským svazům zaslali, v rozmezí ledna a půlky dubna 2017. Celkem chovatelské svazy obdržely 394 emailů.