Tragédie jaloviček na D8 – další příklad a důkaz proč je třeba dálkové transporty ukončit

Tragédie 33 mladých jaloviček je dalším příkladem a důkazem strádání zvířat v dálkových transportech, nehumánnosti přístupu politiků, kteří několik desetiletí neudělali nic viditelného pro zastavení tohoto týrání zvířat.

Účel transportu jaloviček je sice uveden jako „chov“ (předpokládáme, že jsou také březí), ale i zde existují možnosti, jak zvířata ušetřit utrpení dálkové přepravy: přepravovat genetický materiál, přepravovat chovná zvířata jen v rámci sousedních zemí a na krátké vzdálenosti; zacházet se zvířaty jako s živými tvory a skutečně vymáhat a dodržovat předpisy na jejich ochranu proti týrání.

 

PODPOŘTE ČINNOST SPOLEČNOSTI PRO ZVÍŘATA ZA ZASTAVENÍ KRUTÝCH TRANSPORTů

účet Společnosti pro zvířata: 15 81 82 860/ 0300

Děkujeme

 

www.stoptransport.cz/petice

 

Společnost pro zvířata je zapojena v evropských kampaních za zákaz dálkových transportů zvířat od 90. let. Po mnoha letech úsilí se podařilo prosadit nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Nařízení, bohužel, obsahuje řadu výjimek a jeho dodržování není v praxi vymáháno. Od té doby proběhlo několik celoevropských petičních akcí, jednání, soudních jednání (např. rozhodnutí Evropského soudního dvora o tom, že nařízení platí až do konce cesty nejen na hranice EU), aby nařízení a další předpisy zvířata skutečně chránily. Cílem je, aby místo zvířat byly na dlouhé vzdálenosti převáženy maso, jatečné půlky, genetický materiál. Nyní probíhá opět proces o změny nařízení 1/2005.