Žádáme ministra zemědělství a ministra průmyslu a obchodu

Vzhledem k obrovskému utrpení zvířat během a po přepravě delší  8 hodin a 4 hodiny pro drůbež, vzhledem k nemožnosti zajistit právně a prakticky zvířatům „ochranu“ v rámci přepravy, vzhledem k brutálnímu způsobu zacházení se zvířaty a jejich zabíjení v zemích mimo EU, vzhledem k porušování všech předpisů státy EU a státy mimo EU a beztrestnosti odpovědných, vzhledem k přihlédnutí ke zdravému rozumu, že živé tvory nelze bez jejich újmy na zdraví a životě dálkově přepravovat,

o okamžité ukončení exportů zvířat, určených na jatka nebo zástav/výkrm (a následně na jatka), z České republiky do Turecka a všech zemí mimo Evropskou unii, o ukončení dohod a smluv v této věci z důvodů dlouhodobého porušování všech zákonných předpisů a ustanovení , praktické nemožnosti zajištění skutečné ochrany zvířat během přepravy, z důvodů ohromného týrání a strádání zvířat a brutálního zacházení s nimi v zemích mimo EU, které není slučitelné s předpisy EU ani s etickými a morálními hodnotami EU a ČR.

o změnu ustanovení  o přepravě zvířat  v zákoně na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., aby přeprava zvířat na jatka a zástav/výkrm trvala bez výjimek pouze a maximálně 8 hodin pro savce a 4 hodiny pro drůbež. Na delší vzdálenost lze přepravovat jatečné půlky, živočišné produkty a potraviny.

– o podporu stanovení přepravy zvířat na jatka a zástav/výkrm v délce maximálně 8 hodin pro savce a 4 hodiny pro drůbež v rámci Evropské unie a o podporu zákazu exportu zvířat na jatka a zástav/výkrm ze zemí EU do zemí mimo EU.

– o podporu zavedení obchodování v mase, jatečných půlkách, živočišných produktech pro země ve vzdálenosti delší 8 hodin pro savce a 4 hodiny pro drůbež z České republiky.

Požádejte oba ministry s námi, viz ZAPOJTE SE