Žádáme Státní veterinární správu a Krajské veterinární správy

Žádáme Státní veterinární správu a Krajské veterinární správy, aby při schvalování dálkové přepravy zvířat a plánů cest, vzaly v úvahu velké riziko horkého počasí jak u nás, tak zejména na jihu a Blízkém východě (zvířatům tudíž nelze zaručit vhodné podmínky) a skutečnosti o stálém porušování předpisů pro ochranu zvířat během přepravy ze strany přepravců, obchodníků, úředníků na hraničních přechodech a v přístavech. Aby přihlédly k brutálnímu zacházení se zvířaty před a během zabíjení v zemích mimo EU, kdy je zabíjení zvířat prováděno za jejich plného vědomí, bez omráčení,  s děsem v očích. (V EU je tento způsob zakázán, povolen z náboženských důvodů muslimským komunitám.) Zasíláme správám odkazy s důkazy o utrpení a strádání zvířat, s důkazy o porušování předpisů v EU a v zemích mimo EU.