Zeptali jsme se – poslance Mgr. Radka Holomčíka (Česká pirátská strana):

 

Jaký je Váš názor na dálkové transporty se zvířaty (tj. skot, koně, prasata, drůbež, ovce, kozy), dlouhotrvající přepravu, a jejich následné porážení (většinou velmi brutálním způsobem, v rozporu s naší a mezinárodní legislativou) v zemích mimo EU?

„Na úrovni EU by mělo dojít ke změně pravidel, transport živých zvířat (s výjimkou specifických účelů, jako je sport, nebo plemenitba) by měl být velmi omezen, zejména pokud se jedná o transport do zemí, které mají standardy kvality života zvířat výrazně nižší, než u nás.“

Co můžete v této věci udělat, jak můžete zvířatům pomoci?

 „Věc má několik rovin. Naprostým základem je podpora lokálního zpracování masa. Tedy podpora hustší sítě menších jatek a podpora zpracovatelství v regionech, aby se zkrátila vzdálenost mezi místem chovu a místem porážky a zároveň, aby chovatelé neměli ekonomický důvod prodávat zvířata do dalekého zahraničí. Jako jediní ve Sněmovně také podporujeme tzv. detašovaná pracoviště jatek, která by sloužila k omráčení a vykrvení zvířete (zejména skotu) přímo v místě chovu a na další zpracování do jatek by se převážel dobytek již v usmrceném stavu. 

V rámci projednávání veterinárního zákona, které nás čeká, otevřeme také otázku veterinárního dozoru v dopravě a požadavků na odbornou způsobilost i technické vybavení dopravců.“

Děkujeme. Názory Radka Holomčíka vítáme. Náš přístup v této věci je shodný (než budou všichni lidé alespoň vegetariány).

Za Společnost pro zvířata Dita Laura Michaličková