Žádáme zástupce MZe před jednáním Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) v Bruselu

Aby při důležitém jednání rady 30. ledna 2023 stáli na straně práva a ochrany zvířat; nepodpořili proto nebezpečný návrh Portugalska na ještě větší usnadnění exportu „hospodářských“ zvířat z EU do třetích zemí.

 

Bohužel, MZe, paradoxně orgán ochrany zvířat, pod silným vlivem agrárního průmyslu, se při jednání postavilo opět na stranu zla.

Ve své odpovědi nám, prostřednictvím vrchního ředitele Jílka, uvedlo:

„K pozici ČR:

Česká republika podporuje iniciativy vedoucí ke zlepšení úrovně pohody zvířat v EU při přepravě a revizi nařízení 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Zejména aktivity v oblasti důsledného a jednotného vymáhání platných pravidel, vzájemné spolupráce dozorových orgánů, sjednocení výkladu předpisů jak na úrovni EU, tak při jednání se třetími zeměmi. Pro zvýšení úrovně podmínek, za kterých se zvířata přepravují, jsou tak nezbytně nutné legislativní požadavky a EK by měla podporovat jejich jednotné dodržování jak na území EU, tak ve třetích zemích. K tomu to by mohlo napomoci začleňováni podmínek pro animal welfare do obchodních dohod pro dovoz produktů do EU, ze 3. zemí. Zdůrazňujeme také, že hlavním cílem revize právních předpisů by mělo být další usnadnění obchodu se živými zvířaty uvnitř Společenství a jejich vývozu s vysokými nároky na dobré životní podmínky zvířat,  ale nemělo by se zaměřovat na zákaz nebo jiná omezení určitých druhů přepravy.  

Předložený dokument považujeme za objektivní zhodnocení situace v oblasti přepravy zvířat a její role v živočišné výrobě. S dokumentem se názorově ztotožňujeme zejména v potřebě důkladně zvážit změnu předpisů, dle zkušeností a možností jednotlivých členských zemí a zachovat konkurenceschopný sektor zemědělství.“