re: Plavidla uvízlá… ve čl. The Guardian: býčkům na Karim allah hrozí další strádání

Podle dnešního článku v The Guardian to vypadá, že majitelé lodi Karim allah (z Libanonu) ani majitelé zvířat (také z Libanonu) nechtějí, aby byla zvířata (býčci ve věku 7 – 8 měsíců ze zemí unie) ve Španělsku vyložena, naopak, doufají, že naleznou pro zvířata odbyt (tj. porážku) v některé jiné zemi mimo EU. Majitel lodi tvrdí, že jsou zvířata i po 60 dnech plavby v dobrém stavu a uhynulo jich pouze 15.

Zvířata jsou rukojmími jejich ekonomických bezohledných zájmů. A trvalá ignorance ze strany orgánů EU a členských zemí těmto kšeftům a týrání zvířat napomáhají.

Doplutím lodi zpět ke Španělsku unikla zvířata brutálnímu zacházení a zabití v zemích Blízkého východu a Afriky: zvířata jsou zde mučena, zabíjena v rozporu s civilizovanou společností a bez omráčení před vykrvením (resp.v tomto případě – podříznutím hrdla)

Zvířata mají být ve Španělsku vyložena a pokud možno tak také posléze poražena. Eurogroup for Animals, Animal Welfare Foundation a další org. žádají španělské kompetentní orgány, aby nařídily vyložení zvířat a ukončily jejich strádání, aby využily těchto svých pravomocí zakotvených v legislativě na ochranu zvířat během přepravy a legislativě veterinární. Majitel zvířat pak může samozřejmě požadovat odškodné.

 

loď Karim allah, srpen 2020