Plavidlo Elbeik je po třech měsících zpět ve Španělsku, žádáme vyložení zvířat

tisková zpráva

Plavidlo Elbeik, plné zvířat, je po třech měsících zpět ve Španělsku: naléhavě žádáme španělské orgány a EU, aby vyložily 1 610 zvířat, dobytka, která jsou ještě naživu, a vysvobodily je z utrpení. 

Plavidlu bylo nyní španělskými orgány nařízeno, aby doplulo do přístavu Kartagena, po tříměsíční odyseje ve Středozemním moři. Ty stejné orgány ale věděly, že zvířata byla odmítnuta v cílové zemi již v prosinci 2020.

Přesně před třemi měsíci, vyplula libanonská loď Elbeik naplněná 1 776 zvířaty, dobytek ze zemí EU, z Tarragony ve Španělsku směr Blízký východ. Tam však bylo odmítnuto zvířata vyložit a poslat je na zabití, kvůli podezření na katarální horečku ovcí u skotu.  Od té doby majitelé lodi a libanonští majitelé zvířat se zvířaty křižovali Středozemní moře a hledali jinou zemi mimo EU, která zvířata určená na maso přijme.

Podobný osud potkal i zvířata v plavidle Karim allah, která byla také naložena ve Španělsku v polovině prosince. Po odmítnutí na Blízkém východě a v severní Africe, po třech měsících v lodi, byla teprve před pár dny dovezena zpět do Španělska, vyložena a nutně poražena přímo v přístavuPřitom španělské orgány již 21. prosince 2020 věděly, že zvířata jsou ve třetí zemí odmítnuta.   Bohužel, neinformovaly Evropskou komisi.  Jak uvádí Eurogroup for Animals, Evropská komise byla pouze informována italskou veterinární správou o situaci poblíž Cagliary (Itálie) a to 18. února 2021. V tom samém čase, obě plavidla, Elbeik a Karim allah, dobytek převážela a nedobrovolně věznila již dvě měsíce.

Plavidlo Elbeik zastavilo před pár dny poblíž ostrova Menorka. Majitelé zvířat se stále snažili najít kupce ve třetí zemi a žádali španělské ministerstvo zemědělství o vydání nových certifikátů o zdraví zvířat. Ministerstvo na jejich opakované žádosti nereagovalo.  Až 16. března vydalo plavidlu Elbeik příkaz, aby doplulo do přístavu Kartagena pro kontrolu zdravotního stavu zvířat a jejich welfare (životních podmínek).

Nařízení rady 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy uvádí, v článku 3:   „Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení“. V tomto článku 3 nařízení dále požaduje splnění dalších podmínek:

– zvířata jsou způsobilá k přepravě,

– předem byla učiněna všechna nezbytná opatření, aby se minimalizovala délka trvání cesty a uspokojily potřeby zvířat během cesty,

– přeprava se uskutečňuje do místa určení bez prodlení a pravidelně se kontrolují a náležitě zajišťují dobré životní podmínky zvířat;

Po třech měsících uzavření v lodi, bez pohybu, čerstvého vzduchu, veterinární péče a s omezenými zásobami krmiva je zřejmé, že životy zvířat a jejich welfare byly vážně ohroženy a ustanovení nařízení nedodrženo.

V lodi uhynulo, podle včerejších informací, již  160 zvířat.

Společnost pro zvířata žádá opakovaně Španělsko a EU (DG Health, DG Agri), aby zvířata byla vyložena a aby nebyl umožněn jejich další export do třetí země.  K našim žádostem se připojilo již  přes 120 osob na základě našich výzev. Žádosti Španělsku a EU posílají další evropské organizace a evropští poslanci.

Je zde stále riziko, že Španělsko nebude jednat v souladu s nařízením 1/2005 (čl. 21 – 26), které nařizuje ukončení přepravy zvířat a jejich vyložení, pokud došlo k porušení ustanovení o zajištění dobrých životních podmínek zvířat při přepravě. V tomto případě došlo k nedodržování většiny ustanovení nařízení.

 Je zde stále riziko, že tato zubožená zvířata mohou být znovu prodána do některé třetí země, země mimo EU. Ve většině z nich (především země Blízkého východu a  Afriky) je se zvířaty zacházeno hrubě, jsou zde týrána a mučena. Je běžné, že z vozidel bez ramp jsou shazována, jsou mlácena a píchána do očí, do těla, do pohlavních orgánů. Jsou zde zabíjena způsobem, který je v rozporu s normálním zacházením se zvířaty a s legislativou EU, zažívají ohromná muka –  za týrání a jejich plného vědomí je jím podříznuto hrdlo. Umírají s hrůzou v očích několik minut.

 „Zvířata nejsou pytle s bramborami, nejsou uzpůsobena na přepravu a trpí od samého začátku. Jsou to živé cítící bytosti. Je to zločin, že je umožněno, tolerováno a podporováno obchodování se zvířaty a dokonce tímto bezohledných způsobem.  A je to zločin, že jsou umožněny jejich dálkové transporty do zemí mimo EU (z ČR např. do Libanonu, Iráku, Turecka, Ruska, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kazachstánu,…). To vše tolerují a podporují EU a její členské země, ze kterých zvířata pocházejí.  Pokrytectví, ignorance předpisů a ostuda. Bohužel, oběťmi jsou nevinná zvířata. Dokud tohle týrání zvířat v řádu miliard zvířat ročně neskončí, svět se nezlepší. “ uvádí Dita Laura Michaličková, zastupující Společnost pro zvířata.

Další informace

https://stoptransport.cz/aktualne/

 

——————————————————————————————————————————————————

Kampaň Stop transportům se zvířaty požaduje:

Maximální limit 6 až 8 h pro přepravu zvířat savců na jatka, na výkrm a odchov a maximální limit 4 h pro přepravu drůbeže.

– nahrazení dlouhotrvající přepravy zvířat přepravou masa, jatečných půlek, živočišných produktů, genetického materiálu;

– porážení zvířat co nejblíže místu nebo v místě jejich chovu a výkrmu;

– vysoké postihy za nedodržování předpisů na ochranu zvířat;

– z dlouhodobého hlediska upřednostnění rostlinné stravy pro celý svět.

——————————————————————————————————————————————————–

zdroje anglicky:

https://www.eurogroupforanimals.org/news/elbeik-arrived-cartagena-spain-we-urge-spanish-authorities-relieve-1610-bovines-still-alive

https://www.eurogroupforanimals.org/what-we-do/live-transport

EP – Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals open letter

Read A strategy to reduce and replace live animal transport

Read Live animal transport: time to change the rules

 

Press contacts Eurogroup for Animals

Agnese Marcon, Interim Communications Manager

a.marcon@eurogroupforanimals.org

+32 (0) 456 078 038