Průzkum EU konsorcia k revizi právních předpisů EU o ochraně zvířat během přepravy

Zapojili jsme se do průzkumu konsorcia v EU, které provádí studii na posouzení dopadů revize předpisů EU o ochraně zvířat během přepravy. Zástupci analytické firmy nás oslovili zejména kvůli exportu zvířat z České republiky na Blízký východ.

V několika zprávách jsme uváďěli zejména argumenty a důkazy o naprosté nereálnosti přepravy/transportu tzv. hospodářských zvířat na dlouhé vzdálenosti bez jejich utrpení, strachu, stresu a bolesti. Kromě mnoha jiných, je tu jeden zřejmý důvod: zvířata nejsou věci ani pytle brambor, jsou to živé cítící bytosti, která nejsou uzpůsobena na žádnou přepravu.