Ukončeno – Urgentní: zašlete tweety a Fb Španělsku a EU – re: zvířata v lodi Karim allah

28. 2. Děkujeme všem, kdo jste se do této naléhavé výzvy zapojili.
 
V návaznosti na níže uvedené příspěvky: Plavidla uvízlá… Vás žádáme o pomoc se zasíláním žádostí – tweetů a Fb zpráv na španělské autority a EU.
Loď Karim allah vězní (původně) 895 zvířat, pravděpodobně býčků, ze států EU. Jak je uvedeno v příspěvku níže, hrozí, že majitelé lodi a majitelé zvířat v lodi (obojí jsou Libanonci) se snaží, aby našli jinou třetí zemi, kam býky prodají. Nemají zájem, aby zvířata byla ve španělském přístavu vyložena. Je jim jedno, že vězní zvířata přes 2 měsíce, podle nich jsou zvířata v pořádku. Španělské orgány mají pravomoci, zejména podle nařízení o ochraně zvířat během přepravy, zvířata nechat vyložit a případně později nařídit jejich porážku. To je v tomto beznadějném systému daleko lepší možnost, než aby zvířata byla další týdny držena v podpalubí a poté mučena a brutálně zabita v zemi Blízkého východu nebo v Africe. 
 

Kdo máte možnost, připojte se k naším tweetům (@SpolProZvirata)

a zašlete tweet:

#animalwelfare crisis at sea
Spain, please release animals from ship Karim allah and keep them!🙏
🐮Animals suffer trapped in ship for over 2months. Torture and brutal death await them in 3rd countries.
 
adresáti:
 
ministerstva ve Španělsku a jejich představitelé:

@abalosmeco

@mitmagob

@LuisPlanas

@mapagob

odpovědné ředitelství EU (pro zdraví a ochranu spotřebitelů)

@EU_Health

a španělské velvyslanectví v Praze

@EmbEspPraga

Výše uvedený text anebo Váš vlastní příspěvek zašlete také na Fb španělského velvyslanectví:

www.facebook.com/EmbajadaEspanaPraga

Děkujeme!

 

Španělskému velvyslanci zasíláme naší delší žádost ještě emailem, v textu uvádíme:

„Žádáme Španělsko, aby nařídilo ve svém přístavu zakotvení loni Karim allah a vyložení zvířat, pravděpodobně býčků, kteří jsou uvězněni v tomto plavidle již od poloviny prosince 2020 a putují bez vidiny humánního konce vodami Středozemního moře.  Nyní kotví poblíž španělského přístavu Cartagena. 

Vyložení zvířat a poskytnutí jim odpočinku a volného ustájení s čerstvým vzduchem je v zájmu ukončení jejich týrání uvězněním na lodi, je to v zájmu civilizované společnosti (ke které se státy EU řadí), je to v zájmu dodržování legislativy o ochraně zvířat během přepravy,  legislativy o porážení zvířat a legislativy veterinární.

Orgány Španělska mají pravomoc nařídit vyložení zvířat a následně i jejich porážku na svém území (plavidlo původně směřovalo do zemí Blízkého východu a severní Afriky, kde jsou zvířata zabíjena v rozporu s legislativou EU: jsou podříznuta za plného vědomí, bez předchozího omráčení a za trvalého týrání ze strany lidí). Mají pravomoc použít ustanovení článku 21, 22 a 23 nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a vyložením a ukončením přepravy tak zakázat a znemožnit  další týrání zvířat během přepravy a na lodi. Plavidlo navíc není místem chovu zvířat.“